Willen jullie nog één keer voor mij spelen?

Foto: Sjirk Wijbenga

MAKKUM - De muzikanten van Kleintje Pils zullen ongetwijfeld verrast en verbaasd zijn geweest toen ze enige tijd geleden een zelfgeschreven briefje van ene Jetze Nagel ontvingen.

Wetende dat hij nog maar kort te leven heeft, vroeg Jetze de muzikanten van het beroemde dweilorkest uit Sassenheim om nog één keer voor hem te spelen. Jetze is altijd vol lof over Kleintje Pils. “Dy mannen kinne geweldich spylje. Der steane fyftjin man mar it klinkt as steane der wol hûndert.”

Jetze en de muzikanten delen een grote passie, het schaatsen. De Makkumer is een groot schaatsfan en reisde over de hele wereld naar kampioenschappen, vaak vergezeld door zijn vrouw Hilly. Hij legde daarbij hechte contacten met de schaatsers, die zijn aanwezigheid op hoge pris stelden. Zo kreeg hij in 2000 als blijk van waardering de gouden medaille die Gunda Niemann behaalde op het EK-schaatsen in Noorwegen op de 5000 meter. Jetze was een groot fan van de Oost-Duitse schaatsster.

Op veel banen in binnen- en buitenland, trof hij Kleintje Pils die het schaatsfestijn muzikaal opfleurden. Door de jaren heen is er een hechte vriendschap ontstaan. En nu kwam het Sassemer dweilorkest naar Makkum om nog één keer voor hem te spelen. “Dit doen we graag voor Jetze,” zei woordvoerder Ruud Bakker. “Het is een fantastische kerel. Een grote vriendelijke reus, die je overal tegenkomt. We doen dit met liefde en danken hem dat we in al die jaren zijn vriend mochten zijn.”

Voorafgaand aan de muzikale serenade werd er door de drie jongens van Jetze gekaatst in de Kofstraat. De gevels kleurden met de Makkumer, Fryske en Nederlandse vlaggen. Veel Makkumers waren uitgelopen om ‘zijn feestje mee te maken.

Jetze is weliswaar geboren in Harlingen, maar verhuisde in 1972 naar Makkum en woont nu al 48 jaar met zijn Hilly in de Kofstraat. Zijn buurman Wiebren van der Weerdt woont bijna een halve eeuw in de straat. “We binne noait ferhuze,” zegt Wiebren, “Wy net en Jetze en Hilly ek net.” Ook Wiebren reisde veel met Jetze naar de schaatsbanen. “Ast mei Jetze fuort wiest wie it altiten feest.”

Door: Sjirk Wijbenga/Makkum Nieuws
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden