Witmarsum treft elkaar met ‘Hoi!’

Foto: Anja Feenstra in gesprek met Hayo Bootsma, verslaggever bij Omrop Fryslân en oud-Witmarsumer

WITMARSUM - ‘Hoi’ hoe gaat ie? Even een sociaal praatje op straat. Anders zo normaal, maar sinds corona verleden tijd. 

Terwijl Witmarsum in andere tijden een dorp is, dat bruist van activiteiten voor jong en oud. In deze tijd met weinig sociaal gebeuren, is er behoefte aan contact en verbinding.Daarom is de Stichting Ekspedysje Wytmarsum gestart met het programma Hoi!, dat vanaf 6 februari is te zien op het nieuwe YouTube-kanaal ‘Witmarsum in Beeld’ . Op het nieuwe kanaal staan nu al het theaterstuk ‘Wy jouwe gjin Krimp’ en de clip ‘De Gekroonde Roskam’ van Wim Beckers.

Eerste uitzending
In de eerste uitzending van Hoi! zien we Hayo Bootsma, journalist bij Omrop Fryslân over zijn jeugd in Witmarsum en zijn journalistieke carrière, Esther Metzlar over haar werk als dansjuf en de Jerusalema-challenge bij woonhuis September, Piet Brouwer, vrijwillig terreinbeheerder bij voetbalvereniging SV Mulier, fotografe   Jannita van der Veer die van haar hobby haar beroep wil maken en vaste gast Evert Zwier van de werkgroep Yn it Ferline.

‘Hoi!’ start met drie uitzendingen in de maanden februari, maart en april. Na drie maanden wordt bekeken of ‘Hoi!’ aanslaat en een vervolg krijgt.                    

Digitaal treffen foar de Mienskip
Eind 2020 zochten een aantal leden van het bestuur van Ekspedysje Wytmarsum contact met elkaar. “De Krystdagen wiene yn oantocht, in tiid fan by mekoar wêze, waarmte en famylje. Wy woene as bestjoer graach wat dwaan foar ús doarp. Us doel as Stichting is om de Mienskip yn Wytmarsum en omkriten te fersterkjen. It bin drege tiiden foar jong en âld, der is in protte iensumens. Al pratende kamen wy op it idee foar Hoi! In digitaal moetsjen foar en mei de minsken út ús doarp”, zegt bestuurslid Anja Feenstra van Ekspedysje Wytmarsum.

Mix voor jong en oud
Met ‘HoiI!’ worden korte filmpjes gemaakt van dorpsbewoners of mensen die een band hebben met Witmarsum. ‘Hoi!’ brengt een gevarieerde mix van mensen en onderwerpen op gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze manier wil het bestuur jong en oud verbinden en inspireren. De initiatiefnemers hopen met ‘Hoi!’ verbinding te maken met de Mienskip in het dorp. “Omdat op dit stuit in spontaan praatsje meitsjen op strjitte net mear sa maklik kin, gean wij foar in digitaal mekoar moetsjen”, aldus Anja Feenstra.