Witmarsum wil ontmoetings- en verbindingsplek terug

WITMARSUM- Witmarsum wil ontmoetings- en verbindingsplek terug! Witmarsum mist door de sluiting van De Gekroonde Roskam - de laatste kroeg van het dorp - een ontmoetingsplek, een plek om te verbinden, een plek om een feest of evenement te organiseren, een plek om met elkaar een kop koffie of een drankje te nuttigen, een plek om te vergaderen, eigenlijk te veel om alles hier te benoemen. Initiatiefnemers uit het dorp hebben afgelopen maand de initiatiefnota: een ontmoetingsplek met een dorpshuis gecombineerd met een uitgebreide gymzaal, overhandigd aan wethouder Bauke Dam.

Gemeente Súdwest-Fryslân wil dit idee van Witmarsum verder onderzoeken

De wens van Witmarsum Met het in 2020 sluiten van De Gekroonde Roskam, dat de rol vervulde van ‘dorpshuis’, verloor Witmarsum een belangrijke ontmoetingsplek voor haar inwoners. Tevens heeft de gymzaal in het dorp, daterend uit de jaren ’60, zijn beste tijd gehad. Dit geldt ook voor de gymzaal in Arum. Renovatie wordt even kostbaar als nieuwbouw. De gemeente heeft het afgelopen jaar samen met Dorpsbelangen en mensen uit de dorpen onderzocht wat de gebruikswaarde van de gymzalen is.

Uit dit onderzoek blijkt dat de gymzalen voor beide dorpen van belang zijn als ruimte voor bewegingsonderwijs, binnensport, cultuur en evenementen. Breed draagvlak bij jong en oud Dorpsbelang Witmarsum heeft daarop het initiatief genomen om samen met gemeente Súdwest-Fryslân een project op te starten voor de combinatie van de bouw van een dorpshuis met een uitgebreide gymzaal.

In maart 2023 is over dit plan in een dorpsbijeenkomst met 120 aanwezigen uit Witmarsum met veel enthousiasme een eerste brainstorm gehouden over de invulling ervan. Hieruit bleek een breed draagvlak bij jong en oud in het dorp. Dorpsbelang Arum volgt in een later stadium met het invullen van hun plan. Een plan dat in sterke mate afhangt van de toekomst van hun laatste kroeg Herberg de Gekroonde Leeuw.

De kracht van ontmoeten Voorzitter van Dorpsbelang Witmarsum Paul van Steijn: “Na het sluiten van De Gekroonde Roskam ontbreekt er in Witmarsum een ontmoetingsplek. En juist daar hebben de inwoners zoveel behoefte aan. Witmarsum wil weer een plek om te verbinden en om de “mienskip” te versterken!”