Age Kelderhuis en Bertine Smid Fries kampioen ringsteken 2022

BOLSWARD – Age Kelderhuis en Bertine Smid uit Bantega misten zaterdag tijdens het Fries kampioenschap ringsteken in Bolsward geen enkele ring en werden daarmee onbetwist Fries kampioen. Uit handen van wethouder Bouke Dam van gemeente Súdwest-Fryslân mocht hij de Gouden Zweep in ontvangst nemen.

Ogenschijnlijk onverstoorbaar stuurde de Bantegaster zijn Jurre voor de Wagonette langs de palen. Daarmee bracht hij Bertine Smid als steekster in een prima positie, maar zonder haar trefzekerheid zou zijn stuurmanskunst niet met de hoofdprijs zijn beloond. ,,Prachtich dit’’, aldus Kelderhuis in een eerste reactie. Bertine Smid reed een ereronde met een sjerp om de schouders met de tekst ‘Beste ringstekster 2022’.

Na een pauze door corona kon het FK dit jaar weer in de hanzestad worden georganiseerd. De organiserende commissie heeft daarvoor samenwerking gezocht met de plaatselijk Hanzeruiters, waarvan een aantal in defilé de veertien combinaties vooraf ging door de Bolswarder binnenstad.

Het FK is een jaarlijkse strijd tussen leden van Het Friese Tuigpaard en De Friese Aanspanning die elk de zeven beste combinaties van een competitie afvaardigen voor deze finale. Het FK wordt de laatste jaren afwisselend georganiseerd in Bolsward en Dokkum.

De strijd om het bestgaande tuigpaard werd gewonnen door Wilco en Hillie Zijlstra uit Munnekeburen met voor de Spider de Friese hengst Daan. De prijs voor het schoonste geheel bij Het Friese Tuigpaard was voor  André en Anneke van der Staal uit Poppenwier, bij de Friese Aanspanning ging de beker de Afsluitdijk over met Marianne en Ellen Wijdenes uit Medemblik. Volgend jaar wordt het Fries kampioenschap gehouden in de binnenstad van Dokkum.

De uitslag van het ringsteken:
1  Age Kelderhuis en Bertine Smid uit Bantega; 2 André van der Staal en Anneke van der Staal uit Poppenwier; 3 Sybren Reijenga en Alice Hettinga uit Joure; 4 Marianne Wijdenes en Ellen Wijdenes, Medemblik; 5 Haitse Postma en Joke Postma uit Marum; 6 Geale Landheer en Antje Landheer uit Warten; 7 Wilco Zijlstra en Hillie Zijlstra uit Munnekeburen; 8 Gert van Dijkhuizen en Ilse Koster uit Follega; 9 Leo van der Weijden en Femke Greidanus uit Beetsterzwaag; 10 Sale Visser Hilda Visser uit Burdaard; 11 Bert Huis in het Veld en Nina Tuinman uit Ruigahuizen; 12 Herman Hobert en Janine uit Warten; 13 Domien Andela en Anneke van der Wal uit Steenwijk; 14 Jelle van der Weide en Marrit de Vries uit Tjerkwerd.