Arno Brok heeft geen enveloppe met geld voor Cultuur Kwartier Sneek

SNEEK- Vanmorgen bracht Commissaris van de Koning Arno Brok een bezoek aan Cultuur Kwartier Sneek. De Commissaris was uitgenodigd om aandacht te vragen voor de zeer penibele situatie waarin het culturele hart van Súdwest-Fryslân zich bevindt sinds de uitbraak van de coronacrisis.

Het werd een theatrale gebeurtenis, laat er geen misverstand over bestaan. Pieterklaas de Groot, drumdocent bij het Kunstencentrum Atrium, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek, die al drummend letterlijk kopje onderging in de stadsgracht voor Theater Sneek aan de Westersingel. Gelukkig was daar de CvdK Arno Brok die de spartelende drumdocent een reddingsboei toewierp, het was meteen het startschot van de campagne ‘Houd Cultuur Kwartier Sneek levend’.

Want het water staat het CKS niet aan maar tot over de lippen, zoveel werd vanmorgen wel duidelijk tijdens de presentaties, een coronaproof optreden in het Bolwerk en een wandelgang over het Bolwerk richting het Theatergebouw van Sneek.  Als er geen steun van de overheid komt dan zal het in 2012 geopende Theater haar deuren moeten sluiten. Klip en klaar!

Spartelende drumdocent in de gracht

Na ontvangst in het Atrium, werd het gezelschap uitgenodigd om in het Bolwerk naar een optreden van een popband te luisteren, maar ook naar manager & vrijwilligerscoördinator John Schut die de moeilijke situatie voor Het Bolwerk schetste: “Buitenlandse bands die niet meer toeren en dus Sneek ook niet aan doen. Dan heb ik het over de programmering, maar ook de capaciteit, van 500 bezoekers naar 55 muziekliefhebbers. Het heeft een enorme impact op onze inkomsten, denk alleen maar aan de omzet van de bar.”

Duidelijk! Na deel 1 van deze sombere voorstelling ging het gezelschap richting Theater Sneek, onderweg letterlijk met de neus op de feiten gedrukt door de al eerdergenoemde spartelende drumdocent, metafoor voor de hele situatie waar Cultuur Kwartier Sneek in terecht gekomen is door de coronacrisis.

Warm pleidooi theaterdirecteur Wiebren Buma

Op het podium van Theater Sneek hield directeur Wiebren een warm pleidooi richting de provincie om Cultuur Kwartier Sneek niet te laten verzuipen! Op het podium zodat de Commissaris, de burgemeester en de cultuurwethouder konden zien wat een coronaproof theater inhoudt: Over de stoelen hingen witte papieren omdat duidelijk te maken! Onrendabel dus.

“We laten het rode licht schijnen, het is echt Red Alert voor Cultureel Nederland”, trapte Buma zijn speech af. Vervolgens kwam Buma met het schetsen van de plaats die Cultuur Kwartier Sneek sinds 2012 heeft ingenomen. “Sneek en de hele Súdwesthoek hebben het Cultuur Kwartier omarmt!”  Een indrukwekkende PowerPointpresentatie met mooie cijfers, stijgende bezoekersaantallen, de loftrompet over de vrijwilligers etc. etc. “ Buma en met hem heel cultuurminded Sneek en Súdwest moet er niet aan denken dat alles nu ineen zal storten. Kortom: Overheid help ons!

Commissaris Arno Brok, hij leek de advocaat van de duivel wel, die vervolgens alle begrip toonde. Immers hij was in zijn tijd als burgemeester van Sneek de grote aanjager van Cultuur Kwartier Sneek, samen met Ben van der Knaap, de voorganger van Wiebren Buma. Het enige concrete wat Brok vanmorgen kon toezeggen z’n best te doen zijn omvangrijke netwerk aan te wenden om te helpen. Maar bijna letterlijk om 5 minuten voor 12 kon de Commissaris niets anders doen dan te zeggen: “Ik bin hjir net kommen mei in kefert, dat is een enveloppe, mei jild. Dat haw ik net en dat krije jim ek net.”

Klip en klaar dus! Brok hield cultuurwethouder Miriam Bakker voor dat de gemeenteraad financieel bij moet springen. “De podia en de teaters binne it foech fan de gemeente, dêr moatte jo en dêr moat de polityk fan Súdwest-Fryslân wat mei.”

Vanavond komt de gemeenteraad van SWF op bezoek bij Buma cs!

De reactie van wethouder Bakker: “Ik had er ook geen rekening mee gehouden dat de Commissaris met een paar ton zou komen. Hij zegt eerlijk dat de gemeente het maar moet oplossen, de theaters en de podia zijn van de gemeente. Ik maak mij daar toch wel wat zorgen om. Ik had in deze unieke situatie toch op wel wat meer gehoopt. Wij vallen met het Cultuur Kwartier Sneek buiten alles. Wij krijgen niets omdat we net te klein zijn. Het is toch niet voor te stellen wanneer dit zou verdwijnen? Vreeslijk! Er moet geld komen! Het is fijn dat de Commissaris mee wil denken, misschien heeft hij nog wat interessante fondsen. Wij gaan binnenkort met hem om tafel.”

Beslagen raam

Mevrouw Christien Lycklama à Nijeholt, lid van de Raad van Toezicht van Cultuur Kwartier Sneek gaf ook haar commentaar op de hele situatie.

“Der moat gewoan ynvesteard wurde, troch de lokale oerheid. De gemeente SWF moat no oan’e bak. Asto it no lizze list, dan moast sjen wat der straks gebeure moat om it wer op te bouwen. Der is safolle jild yn investeard om dizze infrastrikstuur sa op te túgen dan soe it hiel dom wêze om it no lizze te litten.”

Wiebren Buma repte, hoe poëtisch, dat de coronacrisis waar iedereen nu mee te maken heeft, veel weg heeft ‘van een beslagen raam, we kunnen niet naar buiten zien.’
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden