Atrium-leerlingen geslaagd voor D-examens

Foto Ronald Mors

SNEEK- Vijftien leerlingen van kunstencentrum Atrium zijn geslaagd voor het D-examen, de hoogste proeve van bekwaamheid bij een muziekschool. Zij kregen hun diploma vrijdagavond overhandigd van hun docent in de Johanneskerk in Oosthem. Een aantal leerlingen trad bij de uitreiking op voor een select gezelschap.

Alle kandidaten mochten twee personen meenemen naar de feestelijke afsluiting van het D-examenjaar 2020-2021. In verband met de coronamaatregelen was er plek voor vijftig man. De geslaagden zijn jonge, getalenteerde muzikanten die al minimaal acht jaar les volgen bij het Atrium. Twee Atrium-leerlingen zijn met lof geslaagd: Sierd de Boer uit Hindeloopen en Bente Miedema uit Workum. Nog eens acht leerlingen hopen voor de zomervakantie ook het D-examen af te ronden.

"Erg hoog niveau"

“Door de coronamaatregelen was het een erg lastig jaar", aldus Marten Miedema, coördinator van de examencommissie. "Vanaf eind december tot half mei moesten de lessen online worden gevolgd. Desondanks was het niveau van de D-kandidaten erg hoog. Een compliment voor zowel leerlingen als docenten is hier zeker op zijn plaats."

D-traject

Elf van de vijftien geslaagden hebben het D-traject gevolgd, dat bestaat uit enkele optredens. Zo deden ze op zaterdag 29 mei mee aan Dyn Podium, het solistenconcours van Súdwest-Fryslân dat Femuza (Federatie van Muziek en Zang in de gemeente Súdwest-Fryslân) vanaf dit jaar samen met kunstencentrum Atrium organiseert. Het concours werd gewonnen door Bente Miedema.

Bij het D-traject werkt kunstencentrum Atrium samen met Seewyn Kunsteducatie. Seewyn biedt muziekles aan in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. Er is dit seizoen één Seewyn-leerling geslaagd.

In onderstaand overzicht staat bij de leerlingen die het D-traject hebben gevolgd een *.

Naam Instrument Leeftijd Woonplaats Docent

Mariska Altena Bugel 18 jaar Blauwhuis Jan Hibma

Sanne Altena Trompet 18 jaar Blauwhuis Jan Hibma

Sierd de Boer* Trompet 18 jaar Hindeloopen Marten Miedema

Bouke Foekema* Trompet 17 jaar Bolsward Marten Miedema

Ids Foekema* Saxofoon 17 jaar Bolsward Jantsje Westra

Janita de Jong* Dwarsfluit 17 jaar Tjerkwerd Jeanette Valkema

Astrid Kappeyne van de Copello* Saxofoon 16 jaar Nijland Jantsje Westra

Sydrik Kooistra* Saxofoon 20 jaar Easterein Jantsje Westra

Elène Kroon* Saxofoon 18 jaar Bolsward Jantsje Westra

Bente Miedema* Dwarsfluit 16 jaar Workum Jeanette Valkema

Teun Oosting* Trompet 16 jaar Sibrandabuorren Tseard Verbeek

Domin Silvius Trompet 15 jaar Scharnegoutum Jan Hibma

Maaike Spijksma* Waldhoorn 15 jaar Witmarsum Bert Liefers

Bernd Terluin* Euphonium 16 jaar It Heidenskip Marten Miedema

Anneke Zeinstra Trompet 16 jaar Blauwhuis Jan Hibma