Bezoek Commissaris van de Koning aan Cultuur Kwartier Sneek: organisatie luidt noodklok

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Commissaris van de Koning drs. Arno Brok bezoekt donderdag 27 augustus om 10.30 uur Cultuur Kwartier Sneek. De Commissaris is uitgenodigd om aandacht te vragen voor de penibele situatie waarin het culturele hart van Súdwest-Fryslân zich bevindt sinds de uitbraak van de coronacrisis.

Door middel van presentaties, een coronaproof optreden en een wandelgang langs de gebouwen wordt drs. Brok bijgepraat over de ontwikkelingen van Cultuur Kwartier Sneek sinds de opening in 2012 en welke consequenties Corona heeft op met name de podia van Theater Sneek en Poppodium Bolwerk. Burgemeester Jannewietske de Vries en wethouder Mirjam Bakker zullen ook aanwezig zijn bij dit bezoek.

Bij de cultuursubsidies van Provincie Friesland komt gemeente Súdwest-Fryslân er zeer bekaaid af. Ook de verdeling van de noodgelden uit het Fonds Podiumkunsten gaat voorbij aan regionale culturele aanbieders. Voor Cultuur Kwartier Sneek betekent dit dat, mocht er geen steun komen, de deuren in 2021 moeten sluiten.

Met dit bezoek, dat ’s avonds wordt opgevolgd door de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, luidt de organisatie de noodklok. Het bezoek vormt tevens de lancering van de campagne ‘Houd Cultuur Kwartier Sneek levend’. Met deze campagne roept Cultuur Kwartier Sneek het bedrijfsleven en particulieren op om de organisatie financieel te ondersteunen.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden