Boekwerk verschenen over kerkje Brânburren It Heidenskip

Foto: Marleen Engelenburg

IT HEIDENSKIP - 'Brânburren 18'. Onder die titel is onlangs in opdracht van útjouwerij DeRyp van de persen van Hunia’s Drukkerij een klein maar interessant, nijsgjirrich, tweetalig boekje gerold over het kerkje in It Heidenskip. De auteur en initiatiefnemer is Pim Engelenburg, in It Heidenskip en Workum voorzeker geen onbekende.

In dit fraai vormgegeven werkje beschrijft hij op luchtige toon, met een soms ietwat contemplatieve zweem overgoten, de geschiedenis van dit kleine nog altijd functionerende godshuis, dat daar pittoresk aan de Brânburren is gesticht. Niet heel oud, daterend uit het laatste kwart van de 19e eeuw, heeft het de stormen van de tijd weten te weerstaan. De protestantse gemeente aldaar knoopt nadat het lang bij Workum hoorde sinds 2003 als zelfstandige PKN-gemeente de touwtjes aan elkaar.

De opbrengst van dit werkje is bestemd voor de instandhouding van gemeente en gebouw. Het boekje is verlucht met prachtige, sfeervolle foto’s die voor het merendeel werden gemaakt door Marleen Engelenburg, de echtgenote van de auteur. Bovendien geeft een aantal foto’s de toestand van de ‘buert’ in vroeger dagen weer, o.a. een sfeervolle foto van wijlen de boer van de St. Ursulaboerderij, Klaas Hijlkema. In de nabijheid van diens boerderij werd ooit het in de literatuur befaamde Ursulaklooster gesitueerd. Velen hebben zich met dit fenomeen bezig gehouden en er interessante artikelen aan gewijd.

De aanleiding tot het verschijnen van deze geschiedenis is het feit dat Marleen Engelenburg dit kerkje in brons heeft vereeuwigd, en tevens voor dit werkje op de gevoelige plaat heeft vastgelegd.

Het boekje ligt in het kader van het Fryske Tsjerkepaad in de kerk te koop, maar is nu al in de boekwinkel in Workum en Koudum te verkrijgen en tevens in Museum De Waach. Het eerste exemplaar zal evenwel op zaterdag 30 juli a.s. om ca. 11.00 uur in het kerkje worden aangeboden aan een nog nader te noemen persoon in een vrij toegankelijke bijeenkomst. Er zal (orgel)muziek zijn en zang en niet onbelangrijk, koffie.