Friese Vrijwilligersdag Natuur

SNEEK- Zaterdag 4 september vindt de derde Friese Vrijwilligersdag Natuur plaats. We nodigen alle belangstellenden voor natuur en natuurmonitoring in Friesland van harte uit om aan deze dag deel te nemen. Allereerst natuurlijk alle (aankomende) tellers die bij de verschillende monitoringprojecten in Friesland actief zijn. Maar ook andere vrijwilligers met een groen hart zijn bij deze dag over natuurmonitoring van harte welkom.

Het gevarieerde programma is geschikt voor zowel starters als gevorderden en bestaat onder andere uit: • Excursies en veldworkshops door heel Friesland: leer nieuwe soorten herkennen, fijne kneepjes van het inventariseren of ontdek nieuwe natuurgebieden. • Online lezingen over broedvogels, vleermuizen en soorten van Fries belang. • Filmavond over natuurbeheer op Terschelling met toelichting van de boswachter. De toegang is gratis, maar meld je wel aan. Inschrijven kan t/m zondag 29 augustus. Voor de excursies geldt: vol=vol.

Waarom een Friese Vrijwilligersdag Natuur?

In Friesland wordt ontzettend veel werk verzet door vrijwilligers met een groen hart. Zo brengen tal van tellers via natuurmonitoring de natuur in kaart. Deze kennis is een belangrijke basis voor bescherming en beleid. Ook herstellers en vertellers zijn van grote waarde voor het behoud van de Friese natuur. De bijdrage van al die vrijwilligers is onmisbaar voor groene organisaties en provincie en daarom organiseren we graag deze dag. Hier ontmoet je andere vrijwilligers die zich inzetten voor natuur in Friesland, doe je inspiratie op en wissel je met elkaar kennis uit. Er is een gevarieerd programma-aanbod voor zowel starters als gevorderden en van gespecialiseerd tot breed. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon ook heel blij dat we elkaar weer (binnen de dan geldende richtlijnen) kunnen ontmoeten!

Door wie?

Tijdens de dag zijn tal van natuurorganisaties actief: van de vlinderwerkgroep tot Staatsbosbeheer, van de BFVW tot het IVN. De dag wordt georganiseerd door de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF). Dit doen we op verzoek van de provincie en met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en het Kollektivenberied Fryslân.

COVID-19

De excursies verlopen uiteraard met inachtneming van de dan geldende RIVM-richtlijnen. Per excursie geldt een maximum aantal deelnemers.

Meer informatie en inschrijven

Deelname is gratis, maar schrijf je wel op tijd in. Je kunt kiezen aan welke onderdelen op de dag je graag mee wilt doen. Enkele dagen voor 4 september ontvang je meer informatie over de startlocatie van jouw excursie en/of een link naar de online bijeenkomst en/of de filmavond.

Meer informatie: www.Sovon.nl/friese-natuurdag