Koninklijke Onderscheidingen in Súdwest-Fryslân

BOLSWARD- In de gemeente Súdwest-Fryslân heeft burgemeester Jannewietske de Vries een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan 16 inwoners, waaronder één echtpaar. Dezelfde dag wordt door commissaris van de Koning de heer Arno Brok een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan een inwoner uit Wommels.

Burgemeester Jannewietske de Vries ging samen met troubadour Bruno Rummler verschillende locaties langs om de gedecoreerden toe te zingen en hen ervan op de hoogte te brengen dat “het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde”.

In het verspreidingsgebied van GrootBolsward waren dat de volgende personen:

De heer Jacob Gerrit Feenstra, 75 jaar uit Workum
De heer Feenstra is benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Algemene informatie

 • Was van 1962-2014 bestuurslid en vicevoorzitter bij Toneelvereniging Jimmer Omheech Workum
 • Is van 1974 tot heden vrijwilliger als Piet bij Promotie Workum/Sinterklaasintocht
 • Was van 1985-1990 vrijwilliger/organisator bij Oranjevereniging (nu Workum Bruist)
 • Is van 1988 tot heden vrijwilliger/Organisator bij KV Súdwest-Fryslân/Kleindiervereniging
 • Is van 1995 tot heden vrijwilliger bij IJsclub Workum
 • Is van 1996 tot heden vrijwilliger bij Veekeuring Workum
 • Was van 2000-2008 voorzitter en actief vrijwilliger bij Buurtvereniging Dwarsnoard
 • Is van 2002 tot heden vrijwilliger bij Stichting De Paupers
 • Is van 2009 tot heden vrijwilliger/orgeldraaier/planner bij Plaatselijk Belang Workum/Draaiorgel Workum
 • Was van 2010-2018 Knutselpake e.a. bij Sint Ludgerusschool
 • Is van 2011 tot heden chauffeur/informatieverstrekker bij het Toeristentreintje Workum (City Shuttle)
 • Was van 2012-2019 vrijwilliger/speaker/omroeper e.d. bij Workum Bruist


De heer Jentje Fekkes, 71 jaar uit Koudum
De heer Fekkes is benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Algemene informatie:

 • Is van 1994 tot heden bewindvoerder voor een familielid
 • Was van 1995 – 1997 scriba bij Gereformeerde kerk Koudum
 • Was van 2001 – 2005 en van 2011- 2020 scriba bij de Protestante Gemeente Koudum
 • Was van 2007 - 2008 decorateur van de Martinikerk voor de Protestante gemeente Koudum - Kerkgebouw en ontvangstgebouw 'Op 'e Hichte'
 • Is van 2020 tot heden lid van de Verkiezingscommissie nieuwe leden Kerkenraad voor de Protestante Gemeente Koudum
 • Is van 2021 tot heden archivaris bij de Protestante Gemeente Koudum
 • Is van 2021 tot heden notulist kerkelijke vergaderingen bij de Protestante Gemeente Koudum
 • Was van 1999 – 2000 medeoprichter en creatieve inspirator van Zanggroep IROP te Koudum
 • Was van 2002 – 2018 lid van de projectcommissie/muziekcommissie van Zangkoor Majim te Koudum
 • Was van 2013 - 2014 mantelzorger voor een familielid
 • Is van 2018 tot heden bezorger van maaltijden te Koudum voor Thuis Hotel/Antonius Ziekenhuis

De heer Age Maurits Huitema, 65 jaar uit Bolsward
De heer Huitema is benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Algemene informatie:

 • Is vanuit zijn hoofdfunctie 25 jaar lang, van 1997 tot heden, directeur van IKC Sint Maarten Bolsward van de Bisschop Möller Stichting
 • Was van 1980-1988 bestuurslid bij Voetbalvereniging RES
 • Was in 1985 samensteller van het jubileumboek 50 jaar bestaan bij Voetbalvereniging RES
 • Was van 1992-2011 begeleider bij kinder- en jongeren bedevaart naar Lourdes
 • Was van 1993-1997 voorzitter bij Voetbalvereniging RES
 • Was in de jaren ‘90 vrijwilliger bij het opzetten van een clubhuis bij Voetbalvereniging RES
 • Was in 1994 initiator renovatie Kleedaccommodaties bij Voetbalvereniging RES
 • Was in 1996 opzichter bij de renovatie RES-tribune bij Voetbalvereniging RES
 • Was in 2011 samensteller van het jubileummagazine 75-jarig bestaan voor Voetbalvereniging RES
 • Was in 2015 samensteller van het afscheidsboek RES bij Voetbalvereniging RES

De heer Sjoerd Jacobus IJdema, 63 jaar uit Bolsward
De heer IJdema is benoemd bij Koninklijk besluit tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Algemene informatie:

 • Was van 2000 - 2008 lid/voorzitter van de Bisschop Möller Stichting
 • Was van 2001 - 2011 lid/voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland
 • Was van 2004 – 2006 leeftijdscoördinator bij Jeugdvoetbal Bolsward (JVB)
 • Was van 2006 - 2013 secretaris van Jeugdvoetbal Bolsward (JVB)
 • Was van 2011 - 2015 voorzitter van Volleybalclub Bolsward (VCB)
 • Was van 2013 - 2015 secretaris van Stichting C.A.B., R.E.S., Bolswardia (C.R.B.)
 • Was van 2013 - 2016 secretaris van SC Bolsward
 • Was van 2014 - 2020 voorzitter van Stichting Bolstjurrich
 • Is van 2013 – heden initiatiefnemer en voorzitter van Sporthart Bolsward
 • Is van 2013 - heden bestuurslid en secretaris van Platform Bolsward
 • Is van 2013 - heden voorzitter, secretaris en lid van Rotary Club Bolsward
 • Is van 2017 - heden initiatiefnemer en voorzitter van Frisian Foodture '18
 • Is van 2018 - heden voorzitter van stichting Theater over het Water

De heer Simon Leeverink, 70 jaar uit Bolsward

De heer Leeverink is benoemd bij Koninklijke besluit tot Lid in de Orde van de Oranje Nassau

Algemene informatie:

 • Is van 1965 tot heden slagwerker, paukenist bij CMV Oranje/Stadsfanfare Bolsward
 • Is van 1965 tot heden vrijwilliger klaarzetten en onderhoud Slagwerk bij CMV Oranje/Stadsfanfare Bolsward
 • Gaf van 1969 – 1975 instructie en les aan leerlingen van CMV Oranje
 • Was van 1975–1984 /1995–2004 / 2004-2020 coördinator oud papier van CMV Oranje (Stadfanfare Bolsward)
 • Was in 1985 en 1995 uitvoerder van bouwwerkzaamheden voor CMV Oranje
 • Was van 1985 - 1995 bestuurslid/lid beheerscommissie van CMV Oranje
 • Was van 1995 - 1999 algemeen adjunct bestuurder Federatie van muziekverenigingen vml. Wymbritseradeel voor CMV Oranje
 • Was van 2007–2011 / 2015-2019 diaken van Gasthuiskerk Bolsward
 • Is van 2010 tot heden vrijwilliger bij Gasthuiskerk Bolsward
 • Zorgde van 2013 - 2019 voor zijn kleinzoon

De heer Kornelis Zijlstra, 77 jaar, uit Bolsward

De heer Zijlstra is benoemd bij Koninklijk besluit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Algemene informatie:

 • Was Vrijwilliger bij de Rijwielelfstedentocht
 • Was van 1975 - 1987 leider van o.a. E1, D1, D2, B2 en B1., CVV Bolswardia
 • Was van 1984 - 1988 penningmeester van het jeugdbestuur, CVV Bolswardia
 • Was van 1989 – 1997 chauffeur jeugd brengen en halen bij uitwedstrijden, CVV Bolswardia
 • Is van 1997 tot heden terreinmedewerker en materialenman, CVV Bolswardia en sinds 2015 SC Bolsward
 • Is van 1997 tot heden algemeen vrijwilliger (reclameborden plaatsen, vervangen en schoonmaken) bij CVV Bolswardia en sinds 2015 SC Bolsward
 • Was van 2004 - 2010 beheerder van kleding, CVV Bolswardia
 • Was van 2004 - 2015 vrijwilliger oud papier bij winkeliers en bedrijven in en om Bolsward, CVV Bolswardia
 • Is van 2012 tot heden bezorger maaltijden via Van Smaak, eerder vanuit verzorgingshuis Huylckenstein in Bolsward, Van Smaak
 • Is van 2014 tot heden bezorger clubblad, CVV Bolswardia en sinds 2015 SC Bolsward
 • Is van 2016 tot heden penningmeester, Bestuurslid fietsclub VUT (Vrolijk Uit Toeren)