Kunstenares schenkt beeld Anna Maria van Schurman aan kerk Wiuwert

Foto: Johan Vogelzang

WIUWERT – Kunstenares Rian Vis van Heemst uit Achlum heeft haar beeld van Anna Maria van Schurman geschonken aan de kerk van Wiuwert. 

Om precies te zijn aan de tentoonstelling die er staat over de beroemde mummies en ook over de Labadisten die er hebben gewoond en zijn begraven. Anna Maria was één van hen.

Anna Maria van Schurman was de eerste vrouwelijke student aan een universiteit in Europa, in Utrecht om precies te zijn. Als kind woonde ze in het centrum van Franeker, in het statige pand waar nu het Martena Museum in zetelt. Op latere leeftijd keerde ze met de Christelijke groepering de Labadisten terug naar Friesland, naar Walta State in Wiuwert om precies te zijn.

De middelbare school in Franeker is naar deze bijzondere vrouw vernoemd en ook in de expositie over de mummiekelder wordt ze vaak genoemd. Ze is namelijk aan de noordkant van de kerk begraven, al zijn er ook verhalen dat ze in de adelijke grafkelder van de Walta’s is bijgelegd.

Stephan Kurpershoek, één van de twee gidsen die jaarlijks bezoekers ontvangen die de mummies in de adellijke grafkelder graag willen bekijken, heeft het beeld in ontvangst genomen. De gidsen en het kerkbestuur hoefden niet lang na te denken toen Rian met haar voorstel kwam.

“Sa as it ljocht derop falt, it passet hjir gewoan”, zegt Kurpershoek. Ook de kunstenares uit Achlum, jarenlang lid van het Franeker kunstenaarscollectief FACIT, is die mening toegedaan. Het is een gevoel, het heeft zo moeten zijn. Ze verkoopt regelmatig haar beelden en schilderijen, maar deze van Anna Maria werd maar niet verkocht. “Iedereen was er altijd ‘weg van’, maar het werd niet verkocht.”

Tot ze vorig jaar met een kleindochter de grafkelder in Wiuwert bezocht en besefte dat dit de plek is waar het beeld thuishoort. “Ik laat de devotie van Anna Maria zien en dat past hier gewoon, het voelt goed, het hoort hier gewoon thuis.” Ze schenkt het aan de kerk, ook dat voelt goed.

Het devote beeld is nog niet te bekijken, want de grafkelder is vanwege de coronalockdown nog niet geopend. Hou de website van de kelder (www.mummiekelder.nl) in de gaten en ook de Facebookpagina, zodra het beeld én de mummies weer te bezichtigen zijn wordt het daarop vermeld.