Presentatie Molen Rispens, Blikvanger in de Greidhoeke

Foto: https://www.facebook.com/molenrispens/

EASTEREIN/HIDAARD- Het 200-jarig bestaan van de Poldermolen Rispens is voor molenaar Ruurd Jakob Nauta aanleiding geweest bij het stichtingsbestuur aan te kloppen om samen met de auteurs Bauke Boersma en Hinne Bokma een jubileumboek te maken over deze unieke molen. Het boek zal vrijdag 29 september gepresenteerd worden.

Het bestuur gag een volmondig ‘ja’ op het verzoek. Het heeft er toe geleid dat na noeste arbeid en veel ‘sneupwerk’ een prachtige uitgave over deze molen tot stand is gekomen, waarvan het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Jelle Bouma.

Familie Bouma

De familie Bouma heeft de molen jarenlang onderhouden en in haar bezit gehad voor het bemalen van hun landerijen. De boekpresentatie is op vrijdag 29 september 2023 in Cafe Bergsma Sibadawei 2 8734 HE Easterein.

Het boek met als titel  ‘Molen Rispens, Blikvanger in de Greidhoeke’ is na de presentatie te koop à € 15,=