Recente Friese spoorwegontwikkelingen beschreven in nieuw boek 'It spoar feroaret noch hieltyd'

SNEEK- De Sneker spoorliefhebber Wim Hoekema was al heel jong besmet met het ‘treinenvirus’. Ronkende rode diesels, die de kinderwagen passeerden, legden begin jaren zeventig de kiem voor een veelzijdige hobby die door deze (model)spoorkenner nog steeds enthousiast wordt beoefend. Speciaal de historie van spoor en tram in Fryslân hebben zijn warme belangstelling. Het jarenlang uitspitten van deze geschiedenis resulteerde in een grote verzameling documentatie en duizenden foto’s.

Naast die verzamelde foto’s trekt Hoekema er regelmatig zelf met de camera op uit om spoorse onderwerpen in binnen- en buitenland vast te leggen en publiceert hij als redacteur van een landelijk spoorwegtijdschrift artikelen.

Zijn boek ‘It spoar feroaret’ verscheen in 2015 en schetste een beeld van de omslag bij de spoorwegen in de provincie Fryslân, gedurende een periode van ruim dertig jaar. Onder meer de privatisering van het spoor, waarbij gele NS-Wadlopers eerst werden vervangen door Arriva Spurt-treinstellen en nu door de nieuwe Wink-treinstellen komt voorbij. Maar ook wijzigingen die plaatsvonden in het goederenverkeer, proefritten, de Elfstedentocht als vervoersprestatie op het spoor, modernisering en verbeteringen van de infrastructuur komen voorbij.

Veel vraag naar

Het boek, waarvan het eerste exemplaar destijds werd aangeboden aan de directeur Trein van Arriva, vond snel zijn weg naar de liefhebbers.

Omdat er nog steeds vraag naar was kreeg de schrijver dit jaar van uitgeverij Lycka Till Förlag het verzoek de oorspronkelijke uitgave te actualiseren én uit te breiden met een overzicht over de jaren 2015-2022.

De nieuwe uitgave die begin september 2022 is verschenen is een geactualiseerde en fors uitgebreide versie die als titel dan ook meekreeg “It spoar feroaret noch hieltyd”. Op 220 pagina’s passeren tal van bijzondere spoorse gebeurtenissen de revue.

Zonder volledigheid te willen nastreven, wordt de lezer tijdens gewone en ongewone gebeurtenissen meegenomen op een rijk geïllustreerde treinreis door het fraaie Friese landschap, met heel af en toe een voor het verhaal noodzakelijk uitstapje buiten de provincie. In dit boek wordt een tijdreis gemaakt van 1988 tot en met 2022 waarna de lezers tot de conclusie komen: It spoar feroaret noch hieltyd!

Dit boek is een geactualiseerde en fors uitgebreide versie van het in 2015 bij ons verschenen boek ‘It spoar feroaret – Het spoor verandert – Friesland 1988 – 2015’ dat destijds 168 pagina’s telde.

Het boek met een hardcover kost 49,90 euro en is zowel online bij de uitgever en verschillende online boekhandels verkrijgbaar. In de regio is het o.a. aan te schaffen via Boekhandel Binnert Overdiep.