Schoorsteen Bolsward gemeentelijk monument

BOLSWARD-Súdwest-Fryslân heeft er een gemeentelijk monument bij: de schoorsteen op het terrein van zuivelverwerker Hochwald aan de Harlingerstraat in Bolsward.

“De schoorsteen is in Bolsward een markant herkenningspunt”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “En het geeft een stukje geschiedenis weer van Bolsward als zuivelstad.” Bolsward telde ooit ten minste elf schoorstenen, waarvan er drie bij zuivelindustrieën hoorden.

Nu heeft de stad alleen nog het 45 meter hoge exemplaar aan de Harlingerstraat, maar ook deze leek te verdwijnen. “Althans, de eigenaar gebruikt de schoorsteen nu enkel als rookgasafvoer van de cv-installatie van het bedrijf, en dat zou ook met een veel kortere schoorsteenpijp kunnen”, schetst Bakker. “Sloop werd overwogen, maar gelukkig heeft de eigenaar veel gevoel bij de historie van het bedrijf en de bebouwing.”

Door de schoorsteen – in 1948 gebouwd voor de toenmalige Hollandia Fabrieken – aan te wijzen als gemeentelijk monument wordt deze beschermd tegen sloop. Ook geeft dit de eigenaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor tegemoetkoming in de kosten voor groot onderhoud.

In het verleden stonden er honderden fabrieksschoorstenen in Súdwest-Fryslân. De meeste zijn nu gesloopt waaronder recent de exemplaren in Workum en Oosthem. Nu telt Súdwest-Fryslân er nog vier: in Sneek, IJlst, Witmarsum en dus Bolsward. Die in Witmarsum, onderdeel van de voormalige zuivelfabriek De Goede Verwachting, dateert uit 1896 en is rijksmonument.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden