Start verbouw en verduurzaming Museum Hindeloopen

HINDELOOPEN - Na een jarenlange voorbereiding is maandag 20 februari 2023 Bouwbedrijf Jurriens Noord BV/Friso begonnen aan de uitbreiding, verduurzaming en verbetering van de toegankelijkheid van Museum Hindeloopen.

Een gehele vernieuwing van de inrichting van het museum en de vijf collectiezalen is ook onderdeel van het project. De totale investeringskosten bedragen € 1.650.000,00.

De realisering van een bezoekerscentrum voor de stad vormt een belangrijk onderdeel van de verbouw. De kosten daarvan worden onder meer gedragen door financiële ondersteuning van de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân,plus een groot aantal fondsen en stichtingen.

Het bestuur van Museum Hindeloopen – Hidde Nijland Stichting Hindeloopen – wil de komende jaren het accent leggen op het versterken van de positionering: zowel lokaal, nationaal als internationaal en het uitbouwen van de marktpositie door het ontwikkelen van nieuwe producten en samenwerking met derden. Hierbij vormt de positie van het museum in de samenleving en de Hindelooper gemeenschap een belangrijke basis.