Súdwest-Fryslân biedt financiële steun aan maatschappelijke instellingen

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Maatschappelijke instellingen in Súdwest-Fryslân die financieel te lijden hebben door de corona-uitbraak, kunnen vanaf nu een gemeentelijke subsidie aanvragen.

De subsidieregeling is per direct van kracht en loopt tot 1 juli 2021. Er is 1,8 miljoen euro beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet het financieel nadeel ontstaan zijn in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Op www.sudwestfryslan.nl/onderwerp/subsidies/ staat alle informatie en de voorwaarden om de subsidie aan te kunnen vragen.

De overheidsmaatregelen hebben vaak enorme financiële gevolgen voor organisaties in de cultuur- en sportsector, dorpshuizen, mfc’s en het verenigingsleven. Dat raakt de ‘mienskip’. Daarom heeft de gemeente besloten instellingen zonder winstoogmerk financieel te steunen als ze dreigen om te vallen.

“Veel maatschappelijke instellingen vragen de gemeente om steun”, zegt wethouder Mirjam Bakker (op de foto rechts tijdens actie Houd Cultuur Levend op 27 augustus j.l.). “In de vorm van financiële compensatie, kwijtschelding van huur of opschorting van gemeentelijke leges. Ondanks onze lastige financiële situatie willen we als lokale overheid die organisaties helpen in deze moeilijke tijd. Zij geven kleur en zorgen voor verbinding in het leven. Voor hen is deze subsidieregeling in het leven geroepen.”

Voor meer info: Zie op de website van de gemeente.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden