Súdwest-Fryslân trekt de beurs voor cultuur, sport en verenigingsleven

SNEEK- Súdwest-Fryslân wil 1,8 miljoen euro uit de eigen reserves vrij maken om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor de geleden schade door de corona-uitbraak. “Het gaat in grote lijnen om verenigingen en organisaties die toch al afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen”, zegt wethouder Mirjam Bakker.

“We hebben het dan over onze cultuur- en sportsector, dorpshuizen, multifunctionele centra, het verenigingsleven en andere ontmoetingsplaatsen. Deze instellingen vragen ons om steun, vaak in de vorm van financiële compensatie, kwijtschelding van huur, en opschorting van gemeentelijke leges en belastingen.”

Tot en met half augustus ontving de gemeente “een bescheiden aantal concrete aanvragen”, zegt Bakker. “Maar mondelinge verzoeken komen al wel veelvuldig binnen.” Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de ‘mienskip’ van Súdwest-Fryslân op eenzelfde wijze een beroep op de overheid moet kunnen doen als het bedrijfsleven en de grotere culturele instellingen.

Nu vallen de kleinere instellingen bij landelijke en provinciale compensatieregelingen veelal buiten de boot. Daarom stelde Súdwest-Fryslân een eigen regeling op. “Al deze instellingen zouden onder normale omstandigheden gewoon hebben gedraaid”, zegt Bakker. “Door de corona-periode hebben zij nu aantoonbaar problemen. Zonder gemeentelijke steun overleven zij deze periode niet, en dat willen wij zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Want deze instellingen zijn het cement van onze ‘mienskip’.”

Tegelijkertijd merkt Bakker op dat de financiële situatie van de gemeente zelf ook verre van rooskleurig is. “Daarom blijven wij op onze beurt al het mogelijke doen om bij de provincie of het rijk ook weer compensatie voor onze uitgaven te krijgen.”

Met dit voorstel van financiële steun aan maatschappelijke instellingen van ten hoogste 1,8 miljoen euro lopen burgemeester en wethouders vooruit op een veel breder pakket aan ombuigingsvoorstellen. Daarover moet de gemeenteraad later dit jaar besluiten.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden