Van Doniakerk Makkum overgedragen aan dorpsstichting Van Donia

MAKKUM - In een bijzondere eredienst kwam de PKN gemeente Makkum e.o. afgelopen zondag 31 oktober samen in de Van Doniakerk. 

Om stil te staan bij de overdracht van dit prachtige monumentale pand aan de dorpsstichting Van Donia. De rode draad van deze eredienst was ‘Het licht blijft branden’. Dit werd verbeeld in een prachtige liturgische bloemschikking, waarin de (oude) paaskaars een centrale plek had. Verder was er voor de kinderen een vlammetje dat voor altijd blijft branden. En aan het einde van de dienst werd er een nieuwe paaskaars geschonken aan de stichting. Zo zal het licht blijven branden.

In de overdenking werd stilgestaan bij Psalm 84, over de liefde voor het huis van God, en hierover werd gezongen met de prachtige muzikale klanten van het orgel en fluit.

Na de deze dienst kon men napraten en genieten van mooie verhalen en anekdotes geschreven door gemeenteleden en predikanten. Ook was er een Memory Lane die je terug bracht in de tijd met vele mooie oude plaatjes. De gemeente is dankbaar dat deze oude dorpskerk in stand zal blijven zoals het is en dat ze hier de mogelijkheid blijft houden om God te eren.  

Door: Marijke Hollander