Volkskerstzang in de Martinikerk te Bolsward

BOLSWARD - Volkskerstzang op zondagmiddag 18 dec. 2022 in de Martinikerk te Bolsward. Aanvang 14.45u. 

We zijn blij dat we dit jaar gelukkig weer voor alle inwoners van Bolsward en omstreken een Volkskerstzang in de kathedrale Martinikerk te Bolsward mogen organiseren. Dominee Harrie Strubbe leest het kerstevangelie. Het R.K. koor Cantus Deo uit Bolsward laat u genieten van o.a. "Want een Kind is ons geboren" en "Heilige Nacht". Het Vocaal ensemble Eljakim, ook onder leiding van Erwin de Ruijter, brengt o.a. "Coventry Carol" en "Ding dong! Merrely on high" voor het voetlicht, terwijl de Martini Cantorij o.a. "Mary's Boychild" en "Transeamus" van Hubert Cuypers ten gehore brengt. Zelf hebt u ook een actieve rol in de samenzang die uit een mix van zeer bekende kerstliederen bestaat. De begeleiding daarvan is in handen van de organist Kees Nottrot op het welbekende Hinsz orgel. Boudien Janssen - Terbraak en Siebout Akkerman bespelen het koororgel en de algehele leiding is in handen van de dirigent van de Martini Cantorij, Doeke van Wieren. Aanvang van deze Volkskerstzang is zondagmiddag 18 december 2022 om 14.45u. De toegang is gratis. Voor de bestrijding van de onkosten wordt bij de uitgang een collectegift gevraagd.