Nieuw operatiecomplex en CSA Antonius in gebruik genomen

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Antonius heeft deze week vijf nieuwe operatiekamers in gebruik genomen. De eerste operaties in deze nieuwe operatiekamers zijn succesvol verlopen. Het ziekenhuis in Sneek heeft nu een modern, hoogontwikkeld operatiekamercomplex, dat niet alleen voldoet aan alle landelijk gestelde kwaliteitseisen, maar ook aansluit bij de ambities van Antonius op het gebied van kwaliteit, digitalisering en duurzaamheid. Eerder werd bij het ziekenhuis ook de geheel nieuwe sterilisatieafdeling (CSA) opgeleverd, die gekoppeld is aan de operatiekamers. Vanwege de mogelijke plannen voor nieuwbouw op de lange termijn, wordt rekening gehouden met een gebruik van het operatiekamercomplex van circa 10 jaar.

Met deze nieuwbouwprojecten heeft Antonius een flinke stap gezet in de modernisering, digitalisering en verduurzaming van de zorg. Zo zijn er bijvoorbeeld automatische koppelingen tussen het scopische instrumentarium en het digitale patiëntdossier. Met het nieuwe luchtbeheersingssysteem op de OK is een belangrijke stap in de verduurzaming gezet, net als met de installatie van LED-verlichting en door een betere scheiding van afvalstromen.

Patiënt korter in ruimere operatiekamers

De apparatuur en de inrichting van het nieuwe operatiekamercomplex zijn niet alleen vernieuwd, de operatiekamers zijn ook groter gemaakt. Dat past binnen de nieuwste eisen en werkt bovendien een stuk prettiger en efficiënter. De voorbereidingen voor een operatie, zoals het klaarleggen van alle benodigdheden en instrumenten, gebeurt nu buiten de operatiekamer zelf. Voor patiënten die dat kunnen is ook de route naar de operatiekamer aangepast. Zij kunnen nu zelf naar de OK lopen en kleden zich daar pas om.

Volgende stap

De komende maanden wordt het bestaande OK-gebied gerenoveerd. Hierbij zal als eerste de Holding/Verkoever aan de beurt komen. Hierdoor wordt ook deze ruimte gerenoveerd en vergroot. De laatste stap is de renovatie van de ondersteunende voorzieningen van het OK-complex, zoals de  steriele opslag, garderobes, kantoorruimten, opslag van apparatuur enzovoort. Verder zal in dit gebied een van de bestaande OK’s als spoed OK worden ingericht. Hierin zullen specifieke en kleine ingrepen worden verricht. Door de nieuwbouw en de interne verbouwing ontstaat een nieuw en goed geoutilleerd OK-complex met 6 moderne OK’s annex een nieuwe centrale sterilisatie afdeling.