Pas op: Giftige klimplant!

HEMELUM - Afgelopen woensdag zijn er langs de Vangdyk bij Hemelum nieuwe informatieborden geplaatst. Deze borden waarschuwen voor de aanwezigheid van gifsumak (poison Ivy), een klimplant die giftig is en bij aanraking allergische reacties kan geven. 

 

In samenwerking met dorpsbelang en mede-eigenaar it Fryske Gea zijn de borden door de gemeente Súdwest-Fryslân ontwikkeld en geplaatst. Er zijn nog geen meldingen bekend van allergische reacties. De gemeente SWF wil dat graag zo houden.

Regelmatig snoeien

Daarom snoeit de gemeente de aanwezige struiken en bomen regelmatig en laten dan de takken achter in het achterliggende terrein. Bij het maaien van het gras tussen de planten en het fietspad, wordt het maaisel juist apart afgevoerd. De plant vermeerdert zich met name via zijn sterke wortelgestel, maar de gemeente wil geen risico lopen dat de plant zich elders vestigt. De locatie in de gemeente is, voor zover bekend, de enige locatie in Nederland waar gifsumak voorkomt. 

 Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden