Achttien topopleidingen ROC Friese Poort in Keuzegids Mbo

Foto Henk van der Veer

SNEEK- In de vandaag verschenen Keuzegids Mbo 2021 hebben achttien opleidingen van ROC Friese Poort het predicaat Topopleiding 2021 gekregen. Het gaat hierbij om opleidingen op het gebied van horeca, zorg, administratie, hout en restauratie, meubel en interieurbouw en ICT. In de totale lijst van ROC’s bekleedt ROC Friese Poort de tweede plaats van grote ROC’s in Nederland. De ranking wordt bepaald op basis van de meest recente studentoordelen, studiesuccescijfers en het oordeel van de Onderwijsinspectie.

 

‘Wij zijn zeer trots op de groei van het aantal topopleidingen.’, aldus Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur van ROC Friese Poort. De achttien opleidingen worden door de studenten bovengemiddeld gewaardeerd. Remco Meijerink: ‘De zes horeca-opleidingen, mbo-verpleegkunde, junior business controller, technicus hout en restauratie en medewerker ICT-support zijn dit jaar nieuw in de ranking van topopleidingen en ik vind dit voor hen een groot compliment. De coronacrisis heeft op de horeca- en de verpleegkunde-opleidingen een grote impact als het gaat om het praktijkonderwijs en de stages en junior business controller is een nog hele jonge opleiding.’

Tweede plaats in ranking grote ROC’s

Het behoud van een toppositie in de ranglijst van grote ROC’s bevestigt de koers die ROC Friese Poort heeft ingezet. Meijerink: ‘Dat we op de goede weg zitten, zien we ook terug in resultaten van ons medewerkerstevredenheidsonderzoek eind vorig jaar. Ondanks de impact van de coronacrisis op het onderwijs, is de tevredenheid van onze medewerkers gestegen naar een 7,6. We behoren daarmee tot de top van mbo-instellingen. De Onderwijsinspectie beoordeelt ons met een goed. Zij zijn zeer te spreken over onze kwaliteitszorg, de ambitie van onze organisatie, de verbinding die wij hebben met het regionale bedrijfsleven, de begeleiding van onze studenten en de aandacht voor brede vorming in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling. Deze beoordelingen zijn een grote stimulans om op deze voet verder te gaan samen met onze studenten, medewerkers, het bedrijfsleven, overheden en andere samenwerkingspartners.’

Keuzegids Mbo

De Keuzegids Mbo is de onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van de 40 brede ROC’s in Nederland en hun opleidingen beoordeelt en vergelijkt. De gids komt 1 keer per jaar uit.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden