Blue Energy voorbeeld van CO2-vrije stroomopwekking

KORNWERDERZAND - Fossiele brandstoffen als olie en gas raken op. De Nieuwe Afsluitdijk levert een bijdrage aan nieuwe vormen van duurzame energie, opdat we in de toekomst niet meer volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen zijn. 

Blue Energy is een mooi voorbeeld van CO2-vrije, continue stroomopwekking. Het proces haalt energie uit zoet en zout water. Zeewater stroomt namelijk altijd. Windmolens staan wel eens stil, door te weinig of juist te veel wind, en ’s winters leveren zonnepanelen niet veel energie op.

Op de Afsluitdijk wordt energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. De natuur heeft de eigenschap om concentratieverschillen op te heffen. Warme en koude lucht bij elkaar leveren een gematigde temperatuur op en de vermenging van zoet en zout water leidt tot brak water. In Breezanddijk draait een proefinstallatie waarmee kennis wordt opgedaan over deze nieuwe manier van energieopwekking. De installatie gebruikt zowel water uit de Waddenzee als het IJsselmeer.

Blue Energy gebruikt hierbij de zogeheten membraantechnologie: twee soorten flinterdunne vliesjes [de membranen] laten het water door. Het ene membraan laat alleen de positieve deeltjes in het zoute water door en de ander juist alleen de negatieve. Door die membranen om en om op elkaar te stapelen stromen de positieve en negatieve deeltjes elk een andere kant op en ontstaat er een soort batterij. Als die twee kanten via elektrodes aan elkaar worden verbonden, wordt het spanningsverschil omgezet naar stroom.

Blue Energy is een zeer interessante techniek om continu duurzame energie tegen een aantrekkelijke prijs op te wekken. De demonstratie-installatie op Breezanddijk moet inzicht geven in het feit of het blijft werken, ook in een grotere opstelling en voor eindgebruikers als energiecentrales en industriële processen waar veel zout water wordt gebruikt.

De installatie op de Afsluitdijk wordt uiteindelijk aangesloten op het elektriciteitsnet, zodat mensen de opgewekte stroom echt kunnen gebruiken. De volgende stap is nog verder opschalen om het systeem goedkoper te maken en in de markt te zetten.

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws