Bolsward in Zet prijs voor Marten Hylkema en Klaas de Vries

BOLSWARD - Sinds 2014 wordt eens in de twee jaar de Bolsward in Zet prijs uitgereikt door de Vereniging Ondernemend Bolsward. 

Deze prijs is bedoeld voor die ondernemer in de binnenstad die zich heeft ingezet voor het wel en wee van Bolsward. Deze prijs werd in 2014 voor het eerst uitgereikt aan Simon Hottentot en de laatste keer ging de prijs naar de Bolswarder Activiteiten Commissie.

Marten Hylkema en Klaas de Vries werden, hoewel geen binnenstad ondernemers, donderdag bij Freez-IT op de Marne verrast met deze prijs. Dit jaar vond de uitreiking plaats in klein gezelschap, vanwege de Corona maatregelen, terwijl de prijs normaliter tijdens de druk bezochte en gezellig nieuwjaarsbijeenkomst plaats vindt.

De jury, bestaande uit Freerk Wagt, Koos Elzinga en Gjalt Visser, oordeelde dat de Bolswarder binnenstad al jaren gedragen wordt door de binnenstadsondernemers. ,,En nog steeds! Toch zijn er in de afgelopen paar jaar een paar 'buitenstadse'-ondernemers die, alhoewel ze wel in de binnenstad wonen, zorgdragen voor een mooi verlichte en versierde binnenstad. Naast ideeën erover genereren en het bespreken met belanghebbenden voeren ze het ook uit en het liefst doen ze dat als duo'', aldus de jury. 

,,Beiden dragen zorg voor een mooi verlichte en versierde binnenstad.  Hulde voor Klaas de Vries en Marten Hylkema voor al hun inzet de afgelopen jaren voor de Bolswarder binnenstad en ook voor alles wat ze nog meer voor de VOB betekenen door onder andere zitting te nemen in de herinrichtingscommissie binnenstad en het VOB-bestuur.''

Marten Hylkema en Klaas de Vries ontvingen uit handen van VOB voorzitter Niels Engelmoer de Bolsward In Zet prijs, bestaande uit een kunstwerk gemaakt door kunstenaar Frits Stoop uit Spanga en een bijbehorende oorkonde.

 

Op de foto: van links af Klaas de Vries, Marten Hylkema en Niels Engelmoer. (eigen foto)