Bolswarder verkiezing Ondernemersprijs 2020 van start

BOLSWARD - Bedrijven als ITS Reizen, De Friesche Bierbrouwerij Us Heit, Okkinga Communicatie, Visser Transport en Verhuizingen, United Coffee, Jumbo Kooistra en als laatste Hochwald Bolsward wonnen in de afgelopen jaren al de ondernemersprijs de ,Bolsward Aan Zet Trofee', bestaande uit een prachtig bronzen beeld van de kunstenaar Frits Stoop uit Spanga en een mooie oorkonde.

Daarnaast is er ook de ook de Bolsward In Zet Trofee. Deze prijs is bedoeld voor die ondernemer in de binnenstad die zich heeft ingezet voor het wel en wee van de Hanzestad Bolsward. Deze prijs werd 2014 voor het eerst uitgereikt aan Simon Hottentot en de laatste keer ging de prijs naar de Commissie BAC. 

Ook dit jaar vindt er weer een verkiezing plaats en zullen de prijzen uitgereikt worden op de nieuwjaarsreceptie in 2021 van de Vereniging Ondernemend Bolsward.

Om voor de Bolsward Aan Zet prijs in aanmerking moeten bedrijven wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de onderneming gevestigd zijn Bolsward, tenminste drie jaar bestaan en moet het bedrijf de laatste twee jaar een positief bedrijfsresultaat hebben gehad.

Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende criteria, zoals maatschappelijk aanzien, inzet en creativiteit en een goed ambassadeur voor Bolsward zijn. Bovendien heeft de onderneming een significante bijdrage geleverd aan de economische ontwikkeling van Bolsward, een belangrijke bijdrage geleverd m.b.t. de versterking van het imago van Bolsward en moet er sprake zijn van een financieel solide onderneming.

Ondernemers kunnen hun eigen bedrijf of bedrijven aanmelden waarvan zij denken dat die er voor in aanmerking via f.wagt@ziggo.nl.




Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden