College blijft bij uitbreidingsplan Hemelumer Hoeve maar biedt gemeenteraad verdedigbaar alternatief

SNEEK-Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân stellen de gemeenteraad voor alsnog goedkeuring te geven aan het bestemmingsplan ‘Hemelum, De Soal 4’, waardoor uitbreiding van varkensbedrijf De Hemelumer Hoeve aan de westkant van het dorp toch mogelijk is.

Al eerder besliste de gemeenteraad over de toekomst van het varkensbedrijf door in april 2019 het bestemmingsplan af te wijzen (met 19 tegen 18 stemmen). Dat het varkensbedrijf nu opnieuw op de raadsagenda staat komt door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Die besliste in maart van dit jaar dat de gemeenteraad de afwijzing onvoldoende had beargumenteerd. Zodoende ging het afwijzingsbesluit in de prullenbak en kreeg de gemeenteraad de opdracht het huiswerk over te doen.

Adviezen van de FUMO en de GGD Fryslân. 

Die deed dit niet zelf, maar vertrouwde dit toe aan het college van burgemeester en wethouders. Dat bestudeerde de kwestie andermaal, mede door het inhuren van juridische expertise van buiten de gemeentelijke organisatie en door het inwinnen van adviezen van de FUMO en de GGD Fryslân. Ook kregen zowel De Hemelumer Hoeve als de tegenstanders, verenigd in de werkgroep ‘Geen megastal in Hemelum’, gelegenheid aanvullende reacties te geven.

Een en ander heeft geleid tot een stuk waarmee de gemeenteraad een alternatief wordt geboden gemotiveerd en onderbouwd tegen vaststelling van het bestemmingsplan te besluiten, schrijft het college. Het gaat daarbij om aspecten als geur, stikstof en ruimtelijke impact.

Zelf vindt het college van burgemeester en wethouders het verdedigbaar om in lijn met het raadsvoorstel van april 2019 vóór vaststelling van het bestemmingsplan te kiezen, en daarmee ten gunste van het uitbreidingsplan van De Hemelumer Hoeve.

“De keuze is nu aan de raad”, zegt wethouder Erik Faber, portefeuillehouder ruimtelijke ordening. “Na de uitspraak van de Raad van State hebben we alles nog eens op een rij gezet. De conclusie van het college is echter niet veranderd: het uitbreidingsplan voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.”