Dag van Boerin toont kracht vrouw op agrarisch bedrijf

SNEEK-Al enkele jaren is de tweede zaterdag van september de dag van de boerin. Boerinnen in Nederland zijn in opkomst. Daarbij is het niet meer alleen zo dat zij hun partner helpen. Vaak zijn boerinnen gedeeltelijk of geheel eigenaar. ‘Ik zie steeds meer jonge meiden die het bedrijf thuis gaan overnemen, steeds meer vrouwen als zelfstandig ondernemer en steeds meer vrouwen die volwaardig in de maatschap meedraaien. Vaak is de vrouw het cement van het agrarisch gezinsbedrijf, multitasker en duizendpoot’, zegt Willemien Koning, voorzitter Vrouw & Bedrijf LTO Noord. 

Boerinnen en tuindersvrouwen hebben geen baan van negen tot vijf, maar werken vaak zeven dagen in de week. Het zijn agrarisch onderneemsters die moderne gezinsbedrijven runnen, goede opleidingen hebben gehad en kwalitatief hoogstaand voedsel produceren. Toch lopen boerinnen er nog te vaak tegen aan dat er niet altijd een goed beeld is van de rol van de boerin. Boerinnen verdienen erkenning voor hun werk en positie. ‘Nog veel te vaak krijgen wij de vraag of de baas ook thuis is. Anno 2021 zou dat echt niet meer moeten’, zegt Willemien Koning.

Gesprekken bedrijfsleven

Boerinnen constateren dat zelfs bij de periferie rond het agrarisch bedrijf, waaronder banken, accountants en andere categorieën erfbetreders, er niet altijd een goed beeld is van de rol en waarde van de vrouw op het bedrijf. Vrouw & Bedrijf is daarom gesprekken gestart met verschillende brancheorganisaties van beroepen gelieerd aan de landbouw. Het doel is om het beeld dat er is over boerinnen positief te kantelen. De Dag van de Boerin is een mooi moment om aandacht te vragen voor de kracht en potentie die aanwezig is bij de vrouwen op de agrarische bedrijven.  

Multifunctioneel

De boerinnen zijn toekomstgericht en multi-inzetbaar. Er zijn veel boerinnen en tuindersvrouwen die een boerencamping, een boerenwinkel of dagopvang runnen. Ook is er steeds meer aandacht voor agrarisch natuurbeheer en akkerranden met bloemen. Hiermee spelen de boerinnen in op de maatschappelijke wensen die er leven. ‘Het is goed om al deze boerinnen en tuindersvrouwen op deze dag in het zonnetje te zetten. Zij zijn ontzettend belangrijk voor een mooi, leefbaar en vitaal platteland en voldoende voedsel voor iedereen’, aldus Willemien Koning. 

Friesland

Jantje de Jong-de Boer is boerin in Friesland en geeft aan dat boerinnen ook daar een belangrijke functie vervullen op de agrarische bedrijven. ‘Friese boerinnen werken keihard, zijn vaak een duizendpoot en vaak ook het klankbord van hun partner als die ook boer is. Het is goed dat daar tijdens de Dag van de Boerin bij stil wordt gestaan’, zegt Jantje de Jong-de Boer.