Driekwart van de Friese melkveehouders doet mee aan boerenproject Schoon Erf, Schoon Water

GREONTERP- Driekwart van alle melkveehouders in Fryslân heeft meegedaan aan één van de meest aansprekende boerenprojecten van de afgelopen vier jaar, te weten Schoon Erf, Schoon Water. De positieve insteek, de verantwoordelijkheid bij de melkveehouder zelf leggen en een goed advies hebben eraan bijgedragen dat dit gezamenlijke project succesvol kan worden afgerond. Dinsdag 25 augustus vindt het allerlaatste bedrijfsadviesbezoek plaats.

In het project Schoon Erf, Schoon Water wordt gewerkt aan het terugdringen van erfafspoeling en daarmee aan het verbeteren van de waterkwaliteit.Het laatste bezoek is bij melkveehouder Rijpma in Greonterp, één van de bijna 1.600 deelnemende melkveehouders. Dit bedrijf wordt om die reden samen met de adviseurs van Wetterskip Fryslân en de landbouw in het zonnetje gezet.

Gezamenlijk bedrijfsbezoek sinds 2016

Sinds de start van Schoon Erf, Schoon Water Fryslân in oktober 2016 zijn deelnemende melkveehouders bezocht door twee duo’s adviseurs. Deze duo’s bestaan uit een adviseur van Wetterskip Fryslân en een landbouwadviseur.

Voordelen

Deelnemende melkveehouders profiteren van de voordelen die dit unieke project biedt. De adviseurs denken met de deelnemende melkveehouders mee over de meest effectieve en praktische maatregelen om erfafspoeling te voorkomen. Deelnemers voldoen na het nemen van maatregelen aan de wet- en regelgeving. En krijgen een stimuleringsbijdrage van € 1.000. Na het bedrijfsadviesbezoek weet de melkveehouder welke maatregelen hij kan nemen om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

In dit project, een samenwerkingsverband van Wetterskip Fryslân, LTO Noord, Agrarische Jongeren Friesland en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, werken melkveehouders in Fryslân aan het terugdringen van erfafspoeling. De provincie Fryslân is medefinancier.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden