Eerste uitvaartbegeleidingsonderneming van Makkum gaat van start

Foto: Puur Fotografie Marijke

MAKKUM - Makkum is een uniek nieuw bedrijf rijker. Onder de naam Farwol Uitvaartbegeleiding starten Sietske Jaspers-Dijkstra en Alie Postma-Kooistra de eerste uitvaartonderneming van het dorp.

 Tot voor kort waren nabestaanden immers aangewezen op bijvoorbeeld de begrafenisvereniging en die wordt gerund door mensen van buiten.

Alie maakte tot dusver carrière bij de gemeente en Sietske werkte tien jaar lang op een advocatenkantoor. Ze vond dat weliswaar heel mooi werk, maar wilde meer zelf doen dan alleen maar doorverbinden. Onafhankelijk van elkaar bekwaamden ze zich in het uitvaartvak, rondden ongeveer tegelijkertijd hun opleiding af en ontmoetten elkaar op een wel heel bijzonder manier. Ze solliciteerden tegelijkertijd bij Yarden …. en werden allebei afgewezen. Omdat ze overtuigd waren van hun expertise en hun aanpak was de beslissing om samen te werken snel genomen. De laatste maanden stonden in het teken van tal van voorbereidende werkzaamheden en rond deze tijd zijn ze zo ver dat ze los kunnen gaan.

Randzaken uit handen nemen

En ze hebben er zin in om het op hun eigen wijze te doen. “Natuurlijk,” zegt Alie, “kunnen we een traditionele begrafenis verzorgen, maar we staan óók open voor alle andere wensen van de overledenen of hun nabestaanden. Ze hebben het doorgaans al zwaar genoeg met het verwerken van het verlies. De periode na het overlijden is een moeilijke tijd voor hen en dan is vaak prettiger om alle randzaken uit handen te nemen.”

“Dat laatste is héél belangrijk,” vult Sietske aan. “In een voorgesprek inventariseren we alle wensen en komen daar voor zover mogelijk aan tegemoet. We kunnen heel veel regelen en zijn daarin volstrekt onafhankelijk. De meeste uitvaartorganisaties hebben banden met bijvoorbeeld de leveranciers van kisten en pikken daarbij een graantje mee. Wij hebben dat uitgangspunt niet. Uitvaarten zijn op zich al duur en we willen niemand op extra kosten jagen.”

Voorlichtingsbijeenkomsten

Beide dames willen niet alleen op het moment suprême naar voren treden. Het is het plan om geregeld informatiebijeenkomsten te organiseren in bijvoorbeeld Het Anker en ook via de website en facebook voorlichting te geven over wat er alleemaal rond uitvaarten speelt. Sietske: “Op die manier kunnen families zich van tevoren oriënteren op de mogelijkheden en met iedereen ook in een vroegtijdig stadium de juiste keuze voor de uitvaart maken. Dat wordt vaak voor zich uit geschoven. Daarnaast willen we ook aandacht geven aan de mogelijkheden omtrent de nazorg voor mensen die iemand zijn verloren.”

“In Friesland wordt in de meeste gevallen traditioneel begraven, maar er is veel meer mogelijk. Dat willen we duidelijk maken, zonder op welke manier dan ook te beïnvloeden,” zegt Alie. “De kern van een uitvaartbegeleiding is immers: wij hebben de vragen en de familie heeft de antwoorden.”

Uitvoering lokaal

In de uitvoering worden vooral de lokale ondernemers betrokken. Voor de bloemen en de catering bijvoorbeeld. René van der Bles verzorgt het vervoer. Hij heeft daarvoor een speciaal busje, waar niet alleen de kist in past maar ook plaats is voor vier tot acht personen. Deze vorm van uitvaartvervoer is uniek voor Noord-Nederland. René heeft collega’s die het ook op deze manier doen, maar die zitten alleen in de rest van het land, voornamelijk in Brabant. “Op die manier kunnen de nabestaanden tot op het laatste moment de overledene naar zijn of haar laatste rustplaats begeleiden. Natuurlijk is het mogelijk om met een stoet auto’s te gaan, maar dit is veel intiemer, stijlvoller en persoonlijker,” aldus René.

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws