Makkum - Gelden uit Ondernemersfonds SWF kunnen weer worden aangevraagd

MAKKUM - Het is weer mogelijk om voor 2021 ten behoeve van Makkum aanvragen in te dienen voor gelden uit het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. 

Wel geldt een aantal regels. De aanvrager dient bijvoorbeeld een rechtspersoon of vereniging te zijn. Verder moet het project of activiteit een collectief (ondernemers)doel dienen en bijdragen aan de bevordering van de economische belangen van en/of de samenwerking tussen ondernemers.

Uiteraard mag het project of activiteit waarvoor geld wordt aangevraagd niet binnen de gemeentelijke taken vallen. De aanvragen voor 2021 moeten uiterlijk 30 november 2020 zijn ontvangen.

Voor het aanvragen van gelden kunt u gebruik maken van het uniforme aanvraagformulier dat staat op de site van het Ondernemersfonds SWF www.ondernemersfondsswf.nl onder het kopje 'trekkingsgebieden'. Ook kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier op de website van OndernemersVereniging Makkum (ov-makkum.nl) of Vereniging van Bedrijven Makkum e.o. (vvb-makkum.nl).

Uiteraard is alle informatie over het Ondernemersfonds SWF terug te vinden op de voornoemde websites. In het eerste kwartaal van 2021 zullen de ontvangen aanvragen door Ondernemersvereniging Makkum en Vereniging van Bedrijven Makkum e.o. worden beoordeeld. Beide verenigingen hebben een eigen budget waaruit zij een aanvraag, al dan niet gedeeltelijk, kunnen honoreren. Uiteindelijk moeten de Algemene Ledenvergaderingen van beide verenigingen hun goedkeuring geven en toetst de Stichting Ondernemersfonds SWF of de aanvragen voldoen aan de criteria van het Ondernemersfonds.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden