Makkum mag beperkt gaan bouwen

Foto: Makkum Nieuws

MAKKUM - Makkum is één van de gemeenten die gebruik kan maken van de zogeheten ‘vrije programmering’ in het kader van de Woningbouwafspraken 2020-2030. 

Dat betekent dat ontwikkelingen binnen bestaand bebouwd gebied mogelijk is. De afspraken gaan uit van een vrije binnenstedelijke programmering.

Wethouder De Man van Súdwest-Fryslân, wethouder Boerland van De Fryske Marren en gedeputeerde Fokkinga van provincie Fryslân hebben op donderdag 18 maart hun handtekening gezet onder de Woningbouwafspraken 2020-2030.

Tot en met 2030 kunnen in De Fryske Marren duizend woningen worden gebouwd en in Súdwest-Fryslân 1.500. Deze aantallen zijn niet in beton gegoten. Als de ontwikkelingen op de woningmarkt daartoe aanleiding geven, kunnen de afspraken worden aangepast. Zo kan er flexibel worden ingespeeld als bijvoorbeeld de vraag naar woningen wijzigt.

De vrije programmering geldt voor Sneek, Bolsward, Workum en Makkum (gemeente Súdwest-Fryslân) en Joure, Lemmer en Balk (gemeente De Fryske Marren). Deze kernen vervullen een centrumfunctie door hun gunstige voorzieningenniveau. 

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws