Nieuw hoogspanningsstation ten westen van Bolsward De Marne

BOLSWARD-TenneT wil ten westen van Bolsward (bedrijventerrein De Marne) aan de Klaverweg een nieuw hoogspanningsstation bouwen. Vorige week is het ontwerp-rijksinpassingsplan voor het 2 ha grote hoogspanningsstation gepubliceerd.

De bouw van een nieuw 110 kV-station is onderdeel van het versterken van het elektriciteitsnetwerk in Westelijk Friesland. Het station krijgt een ondergrondse verbinding op het bestaande netwerk en windpark Fryslan sluit eropaan. TenneT is al vergevorderd met de aanleg van een nieuwe ruim 30 kilometer lange ondergrondse 110 kV-kabelverbinding langs de A7 met het hoogspanningsstation Oudehaske bij Heerenveen.

Het ontwerp rijksinpassingsplan en besluiten voor het TenneT-station zijn te lezen op www.rvo.nl of via www.tennet.eu/westelijkfriesland. Een zienswijze indienen kan tot en met 1 oktober 2020. Samengevat is het project op www.110kvinbeeld.nl.

Naast het TenneT-hoogspanningsstation wil Liander  een (kleiner) station neerzetten voor transformeren van en naar middenspanning 20 kV en de lokale aansluiting. Daarvoor vraagt Liander apart bestemmingsplanwijziging en vergunningen aan bij de gemeente.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden