BOLSWARD- Per 1 oktober 2021 zal Lisanne Bijlsma- Galama “GOB Voel Je Thuis” gaan overnemen. Lisanne heeft een SPW ( Sociaal Pedagogisch Werk) achtergrond en is al 10 jaar werkzaam in de kinderopvang. Ze is 6 jaar lang zelf gastouder geweest, inmiddels zelf moeder van 2 meiden en nu werkzaam in de kinderopvang.

Tevens is ze gediplomeerd Pedagogisch Coach. Een bak aan ervaring op het gebied van opvoedvraagstukken neemt ze nu mee in haar rol als eigenaar van het Gastouderbureau.

Wat doet het gastouderbureau?

Het gastouderbureau bemiddelt tussen gastouder en vraagouder. De vraagouder meldt zich aan bij het GOB omdat hij/zij opvang nodig heeft en het GOB koppelt de wensen van de vraagouder aan een geschikte gastouder.

Gastouders kunnen ook met pedagogische vraagstukken terecht bij het GOB. Uiteraard worden ook de wettelijke jaarlijkse controles uitgevoerd.

De Risico-inventarisatielijst wordt door de GGD opgesteld. Deze wordt uitgevoerd samen met de gastouder door het GOB. Tevens komt de GGD minstens één keer per jaar onaangekondigd of aangekondigd langs. Veiligheid staat voorop. Tevens is het GOB de schakel wat betreft financiën tussen vraagouder en gastouder.

De speerpunten van GOB Voel Je Thuis zijn: persoonlijk, kleinschalig, benaderbaar en betrouwbaar.

We doen wat we zeggen en de lijntjes zijn kort. Echt een “thuisgevoel”.

- Wil je meer informatie over het Gastouderbureau?

- Wil je kijken of het beroep gastouder iets voor jou zou kunnen zijn?

- Ben je al gastouder of vraagouder en ben je benieuwd naar de tarieven van GOB Voel je Thuis? Of heb je andere vragen? Op onze website www.gobvoeljethuis.nl kun je veel informatie vinden, echter, Lisanne maakt graag tijd vrij in haar agenda om kennis te maken.

Ze is bereikbaar op 06 – 83594367