Verkoop duurzaam bedrijventerrein Hemmen 3 in Sneek gestart

SNEEK- In Sneek is de verkoop begonnen van kavels op het bedrijventerrein De Hemmen 3, gelegen aan de zuidelijke rondweg (N7). Het startsein werd gegeven door wethouder Bauke Dam, die het verkoopbord onthulde in samenwerking met de voorzitter van de Vereniging Ondernemend Sneek, Sibold Jellema en Arnold de Jong, bestuurslid van de Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân.

Verkoop in twee fases

Het totaal van 25 hectare grond zal in twee fases worden uitgegeven, te beginnen met de kavels aan de N7, de zogeheten zichtlocaties. De verwachting is dat er veel interesse zal zijn voor deze kavels.

Noodroep om ruimte

“Wij krijgen al een aantal jaren signalen over een tekort aan ruimte voor ondernemers die willen uitbreiden”, zegt wethouder Dam. De Hemmen 3 biedt lokale ondernemers de mogelijkheid te groeien. Daarnaast richt de gemeente haar pijlen op het binnenhalen van bedrijven van buiten de gemeente. “De ontwikkeling van De Hemmen 3 is belangrijk voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid voor de lange termijn in onze gemeente”, geeft Dam aan. “Lokale bedrijven die zich hier willen vestigen, laten een plek achter die weer door andere bedrijven kan worden ingenomen. Zo zorgen we voor doorstroming.”

De noodzaak voor meer bedrijfsruimte in Sneek is al een aantal jaren actueel. De eerste gedachtes hierover werden al uitgewisseld voor de herindeling van de gemeente in 2011. “Maar een terrein van deze omvang leg je niet zomaar even aan”, zegt Dam. “Daar is afstemming voor nodig met een groot aantal partijen zoals provincie, Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, ondernemers en omwonenden.”

Duurzaam bedrijventerrein

De Hemmen 3 krijgt een duurzaam karakter. De gemeente wil vooral bedrijven aantrekken die toekomstgericht willen ondernemen. Bij inschrijving wordt geïnteresseerden daarom gevraagd een duurzaamheidsmatrix in te vullen. De gemeente laat de scores uit deze matrix meewegen bij de verdeling van de kavels. Daarbij wordt onder andere gekeken naar duurzaam energiegebruik, circulair materiaalgebruik, noodzakelijke aanpassingen inspelend op klimaatverandering (zogeheten klimaatadaptatie) en de bijdrage aan een natuurlijke omgeving. Daarnaast overweegt de gemeente om de aanleg van zonnepanelen op de daken te verplichten.

Groene buffer

Het bedrijventerrein is op korte afstand gesitueerd van Folsgare, dat een belangrijke stem kreeg in de inrichting van het gebied tussen De Hemmen 3 en het dorp. Het resultaat is een groene buffer die maakt dat bewoners niet uitkijken op bedrijfsreclame, maar op natuur. “Het beeldkwaliteitsplan dat voor De Hemmen 3 is opgesteld, moet er voor zorgen dat het ook óp het bedrijfsterrein prettig vertoeven is”, vult Dam aan.

Start bouw verwacht in voorjaar 2023

Voordat gestart kan worden met de bouw op de kavels, moet de grond bouwrijp gemaakt worden. De gemeente verwacht dat de eerste bedrijven in het voorjaar van 2023 kunnen beginnen met de bouw.