Verontruste ondernemers roepen met brandbrief op tot snelle oplossing na afsluiting belangrijke verkeersader A7

SNEEK- Bedrijven in Noord-Nederland zijn diep bezorgd over de afsluiting van Rijksweg A7 tussen Joure en Sneek, waardoor transportbewegingen sterk worden bemoeilijkt. De afsluiting van deze rijksweg heeft grote gevolgen voor de bedrijven en hun werknemers. Omdat een noodoplossing voorlopig achterwege blijft hebben een aantal ondernemers een brandbrief aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd.

"We snappen dat de overheid is overvallen door het incident bij het aquaduct, maar we begrijpen niet waarom er geen noodoplossing wordt aangeboden", zegt Christien Lycklama à Nijeholt van transportbedrijf Hoekstra in Sneek, één van de initiatiefnemers van de brief. "Het is onverantwoord om al dit verkeer door dorpen en over wegen met bruggen te leiden. Dit zorgt voor ongelukken en enorme vertragingen. Zeker als straks de bruggen elk kwartier open gaan.”

Noodoplossing

Een noodoplossing is wel degelijk mogelijk, stellen de ondernemers. “Bijvoorbeeld door in de tunnel tijdelijk één rijbaan open te houden, zodat de B-wegen worden ontzien. Deze B-wegen en bruggen zijn niet geschikt voor deze enorme verkeersintensiteit. Daarom is de Rijksweg er in 1960 gekomen. Sindsdien is de verkeersintensiteit alleen maar toegenomen, met bovendien grotere en zwaardere voertuigen en veel meer waterrecreatie- en fietsverkeer.”

"In 2018 passeerden op deze rijksweg dagelijks gemiddeld 1280 motorvoertuigen per uur", aldus de ondernemers. "En wij geloven dat de rijksweg nog geen week gesloten was geweest als dit incident in de Randstad had plaatsgevonden. En dat steekt. Ook wij zijn nette ondernemers die voor veel werkgelegenheid zorgen, onze verantwoordelijkheid nemen ook in de maatschappij en ieder jaar keurig belasting betalen”.

Fatsoenlijke infrastructuur

De bedrijven benadrukken dat de belastingdruk voor de transportsector enorm hoog is, en dat ze verwachten dat de overheid zorgt voor een fatsoenlijke infrastructuur. Want dit is niet een op zichzelf staand incident. Op heel veel plaatsen in Nederland ondervinden we momenteel last van (aslast)beperkingen door achterstallig onderhoud van wegen. Naast vertraging levert dat bovendien veel schade op. Een kwartier vertraging op de heen- en terugweg lijkt misschien niet veel, maar kost per vrachtwagen 50 euro per traject. Voor een bedrijf als Poiesz Supermarkten is dat echter een post van 1,25 miljoen op jaarbasis. En dat is nog maar één onderneming.

Hieronder de Brandbrief afsluiting rijksweg A7

"Geachte heer Harbers,

Wij zijn ondernemers. Verontruste ondernemers van bedrijven met veel transportbewegingen. We zien dat een erg belangrijke verkeersader in het noorden van Nederland door een incident bij het aquaduct bij het Prinses Margriettunnel plotseling is afgesloten. We snappen dat u als rijksoverheid hierdoor ook bent overvallen. En dat een lange termijnoplossing een half jaar of langer kan duren.

Wat we niet snappen is dat er geen noodoplossing komt terwijl deze wel mogelijk is. Wij kunnen en willen niet gedurende een langere periode over B-wegen rijden. Het is niet voor niets dat hier een rijksweg loopt. Deze is gebouwd in 1960 omdat het niet verantwoord was om al het vrachtverkeer door dorpen over B-wegen met bruggen te leiden. Bijna 50 jaar later is de verkeersintensiteit fors gestegen, is het materiaal groter en zwaarder geworden, is er veel meer waterrecreatie en meer fietsverkeer. In 2018 passeerden op deze rijksweg dagelijks gemiddeld 1280 voertuigen per uur1 .

Geachte heer Harbers, het is ondoenlijk en onverantwoord om van ons te vragen om al dit verkeer door dorpen en over wegen met bruggen die elk kwartier worden geopend te leiden. Dit zorgt voor ongelukken. Dat willen wij niet, dat wilt u niet, dat wil niemand.

En het is misschien flauw om te schrijven maar we doen het toch. We geloven dat de rijksweg nog geen week gesloten was geweest als ditzelfde incident in de Randstad had plaatsgevonden.

En dat steekt. Ook wij zijn nette ondernemers. Ondernemers die voor veel werkgelegenheid zorgen. Ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen ook in de maatschappij. Ondernemers die ieder jaar keurig belasting betalen. En de belastingdruk ligt enorm hoog voor de transportsector. Kijk alleen maar naar de accijns op brandstof, loonheffing, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting. Dat doen we zonder morren. Maar dan verwachten we ook dat de overheid zorgt voor een fatsoenlijke infrastructuur. We betalen op jaarbasis 18 miljard aan motorrijtuigenbelasting. Nog geen derde wordt aan onderhoud van wegen besteed. Dat is structureel veel te weinig.

Want dit is niet een op zichzelf staand incident. Op heel veel plaatsen in Nederland ondervinden we momenteel last van (aslast)beperkingen door achterstallig onderhoud aan bruggen en viaducten. Ook dat levert veel schade op. Een kwartier omleiding of vertraging op de heen en de terugweg lijkt misschien niet veel. Het kost per vrachtwagen 50,-- per traject. Zeker met meerdere eenheden en 1 Bron CBS: verkeersintensiteit op Rijkswegen 2018 een langere periode is dat veel geld. Voor een bedrijf als Poiesz Supermarkten b.v. is dat bijvoorbeeld een bedrag van 1,25 miljoen op jaarbasis.

Beste minister, we zijn als noordelijke ondernemers misschien wel veel te bescheiden. We klagen niet gauw bij de overheid en lossen onze problemen het liefst zelf op. Dat kan nu niet. We zijn nu afhankelijk van u. U kunt de politieke opdracht geven om zo snel mogelijk het verkeer weer door de tunnel te leiden. Op één rijbaan zolang er geen definitieve oplossing is gevonden voor de vervanging of reparatie van het aquaduct. Technisch kan het. Mogen we op u rekenen?

 

Namens alle ondernemers uit de betrokken gebieden, Bestuur Transport en Logistiek Nederland Noord, Bestuur MKB Nederland VNO NCW Noord en Vereniging Ondernemend Sneek.

Christien Lycklama à Nijeholt, Hoekstra Transport Sneek

Geert Jan Douma, Koninklijke Douma Staal Sneek

Sibold Jellema, Roothe Multiservice Sneek

Piet Smit, Poiesz Supermarkten b.v.

Arnold de Jong, Fritom Holding

Sieger Dijkstra, VNO NCW Noord

Wessel Veenstra, Veenstra Fritom & TLN Regio Noord"