Werkzaamheden aan de Weersterweg in Makkum zorgen voor verkeershinder

Foto: Dennis Stoelwinder ( ter ilustratie)

MAKKUM - De Weersterweg gaat op de schop van de rotonde bij het sportveld in Makkum tot onder het viaduct van de A7.

Daarnaast komt er bij de kruising van de Haitsmaleane een zogenaamde ‘ovonde’, naar voorbeeld van de constructie op de provinciale weg bij Parrega.

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Er wordt gestart met de aanleg van de ovonde. Daarna volgt het traject vanaf Makkum naar die ovonde en vervolgens neemt men het stuk naar de A7 onder handen. De start van de voorbereidende werkzaamheden was op 16 augustus: het vervangen van het persriool van het Wetterskip. Alles moet 15 oktober gereed zijn.

De gemeente Súdwest-Fryslân is de opdrachtgever. Het werk is aangenomen door BAM Infra Regionaal Drachten. Die voert in de weken 34 t/m 41 onderhoud uit. In de eerste week wordt er een bypass aangelegd en begint men met de sloopwerkzaamheden. Van maandag 23 augustus tot en met vrijdag 15 oktober is de weg voor het doorgaande verkeer gedeeltelijk afgesloten. Er is dan extra verkeershinder.

Van 21 t/m 23 september en van 5 t/m 7 oktober is de weg volledig afgesloten. Als het werk mocht uitlopen zijn 12 t/m 14 oktober aangewezen als reservedagen. Ook dan zal de weg volledig zijn afgesloten. Er is een omleidingsroute aangegeven via gele borden. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad, maar bij de oversteken aan de Hemmenseweg en Haitsmaleane hebben zij ook overlast.

De uitvoerder is beschikbaar voor vragen over de dagelijkse gang van zaken. Dat is Koen de Vries van aannemingsbedrijf BAM Infra; hij is te bereiken op 06 4666 3470. Wie permanent op de hoogte wil blijven kan zich aansluiten bij een app-groep. Dat kan via een berichtje ‘graag in de app Weersterweg’ naar het telefoonnummer van Koen de Vries.

De planning van de werkzaamheden is:

Week 33: voorbereidende werkzaamheden [geen hinder]

Week 34, 35, 36 en deels week 37: aanleg Ovonde Haitsmaleane [extra hinder]

15/16 en 16/17 september en 20 t/m 23 september: nachtfrezen. De weg is dan van 18:00 tot 06:00 uur afgesloten.

21 t/m 23 september: tussenlaag asfalteren. De weg is dan afgesloten.

Week 39: afwerken bermen [hinder]

5 t/m 7 oktober: aanbrengen deklaag en wegmarkering. De weg is dan afgesloten.

12 t/m 14 oktober: asfalteren deklaag en aanbrengen wegmarkering. De weg is dan afgesloten.

15 oktober: werk klaar

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws