Windpark Fryslân start met opbouwen windturbines

Foto: Windpark Fryslân

KORNWERDERZAND - Windpark Fryslân is gestart met het opbouwen van de windturbines in het IJsselmeer.

Vanaf maart tot en met juni 2021 worden de 89 windturbines verscheept, geïnstalleerd en getest. Dit is de laatste fase van het bouwproject én een belangrijke mijlpaal voor het windpark. Nadat alle turbines zijn aangesloten, zullen ze op jaarbasis zo’n 1,5 terawatt/uur [anderhalf miljard kilowatt/uur] groene stroom produceren. Dit is pakweg driekwart van alle Friese duurzame energie oftewel het stroomverbruik van ongeveer 500.000 huishoudens.

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de voortgang van Windpark Fryslân. Het gaat hierbij om de aanleg van 55 km kabel op het land en 92 km kabel in het IJsselmeer, het heien van de 89 funderingen en de aanleg van het werk- en natuureiland bij Kornwerderzand. Daarnaast werkt aannemersconsortium Zuiderzeewind aan de bouw van het transformatorstation op Breezanddijk. Friese bedrijven zijn actief betrokken bij het project, in de toekomst onder meer bij het beheer en onderhoud van het windpark.

Economisch rendement naar de regio

De provincie zet haar belofte van een windpark ‘fan en foar Fryslân’ extra kracht bij door elk jaar enkele tonnen uit het rendement te investeren in duurzame initiatieven in heel Fryslân. Zo ontstaat uit groen rendement weer nieuw groen rendement en wordt een keten van duurzame investeringen gecreëerd in de regio. Een derde deel van het geld dat de provincie uit het Windpark krijgt, gaat naar projecten in het Friese IJsselmeergebied.

Het inmiddels opgerichte Omgevingsfonds van Windpark Fryslân ontvangt gedurende 20 jaar jaarlijks ruim 720.000 euro voor projecten langs de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het fonds heeft als doel ondersteuning te bieden bij het verduurzamen, verbeteren, vernieuwen en promoten van natuur, leefomgeving, toerisme, recreatie, cultuur en erfgoed. Zodra het park operationeel is, zullen obligaties worden uitgegeven. Op deze manier doet de provincie iets terug voor de inwoners van Fryslân én iets extra’s voor de omwonenden van het windpark.

Opbouwen van de windturbines

Vorig jaar september heeft Van Oord Offshore Wind alle funderingspalen in de bodem van het IJsselmeer geheid. Daar bovenop bouwt Siemens Gamesa de windturbines. Dat kost ongeveer anderhalve dag per stuk. De onderdelen worden, vanwege de breedte van de sluizen, per schip naar het IJsselmeer gebracht en daar in elkaar gezet. De torendelen en de gondel komen via Amsterdam naar het IJsselmeer. De drie rotorbladen worden eerst in Oude Zeug aan elkaar gemonteerd. De complete rotor wordt in één keer aan de gondel bevestigd met Van Oord’s enorme installatiekranen. Na de opbouw duurt het nog enige tijd voordat de windturbines gaan draaien, omdat elke turbine van fundering tot gondel wordt geïnspecteerd voordat deze in bedrijf gaat.

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk door aannemersconsortium Zuiderzeewind, dat bestaat uit Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord Offshore Wind. Het project bestaat, naast de 89 windturbines bij Breezanddijk, uit een nieuw aangelegd natuureiland bij Kornwerderzand en een bijzonder transformatorstation op Breezanddijk dat vanaf komende zomer open is voor het publiek.

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws