Coalitie Súdwest-Fryslân gaat vandaag van start

SNEEK- De nieuwe coalitie in Súdwest-Fryslân presenteerde dinsdagavond 31 mei haar coalitieprogramma. De titel van het programma is ‘Grutsk en tichtby’. De presentatie vond, evenals de installatie van het nieuwe college, plaats tijdens een extra raadsvergadering in de bomvolle raadszaal van het Bestjoershûs. De coalitie zal bestaan uit PvdA, CDA en FNP.

 

Nieuwe wethouders

De PvdA schoof Marianne Poelman en Michel Rietman naar voren als wethouders. Poelman was raadslid en directeur van Technolab. Rietman werkte als ledenmanager voor VNO-NCW MKB Noord. Poelman krijgt de portefeuille Werk en inkomen, Zorg, Dienstverlening en Europa. Rietman gaat zich bezig houden met de thema’s Wonen, Recreatie en toerisme, Verkeer en vervoer, Afval, waterbeheer en riolering, Ontwikkelen en Bedrijfsvoering.

Voor het CDA gaat Bauke Dam het wethouderschap continueren. Hij krijgt de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling, Economische zaken, Sport, Ontmoetingsplaatsen en de agenda’s Sneek en Zuidwesthoek. Raadslid en ondernemer Petra van den Akker wordt voor het CDA wethouder voor Jeugd(zorg), Onderwijs, Cultuur en kunst, Vernieuwing lokale democratie, Agenda Bolsward en Handhaving.

Namens de FNP wordt Henk de Boer wethouder. De Boer was werkzaam als manager Engineering bij Polem in Lemmer. De portefeuille van De Boer zal bestaan uit Financiën, Duurzaamheid en klimaat, Kernenbeleid, Landbouw, Natuur en landschap, Kapitaalgoederen en de Agenda IJsselmeerkust.

Formateur Sjoerd Tolsma kijkt met een goed gevoel terug op een periode van intensieve en constructieve samenwerking. “De komende bestuursperiode kent vele uitdagingen. Ik ben er trots op dat er nu een gezamenlijk gedragen en evenwichtig akkoord ligt dat past bij die uitdagingen waar Súdwest-Fryslân voor staat.”

NB: Voor portretfoto's van de wethouders tik op pijltjes eerste foto