Cursus Politiek Actief

LEEUWARDEN- Waar moeten huizen komen en waar laten we ruimte voor natuur? Hoe vaak moet de bus rijden in het buitengebied? Waar komen windmolens? Dat zijn enkele van de onderwerpen waar de provincie over gaat. Hoe worden de beslissingen genomen in de provincie? En hoe kunt u daar invloed op uitoefenen? Volg de cursus Politiek Actief voor de provincie en ontdek het. Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zelf actief wilt worden in het provinciebestuur, bijvoorbeeld als Statenlid.

De cursus start op dinsdag 10 mei en duurt iedere keer van 19.30 uur tot 22.00 uur. Er is ruimte voor 30 personen. Hierna komt u op de wachtlijst. Deelname is gratis. Aanmelden kan via statengriffie@fryslan.frl of  058 - 292 89 96.

Programma

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten:
 

Bijeenkomst 1 (10 mei) Introductie en kennismaking

hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de provincie?

verkiezingen / politieke partijen

Bijeenkomst 2 (24 mei): De provincie

hoe werkt de provincie?

de besluitvorming binnen de provincie

beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3 (7 juni): De Provinciale Staten

taken en rollen van de Provinciale Staten

de instrumenten van een Statenlid

basiskennis provinciefinanciën

speeddaten met Statenleden

Bijeenkomst 4 (21 juni): Overtuigend debatteren

Bijeenkomst 5 (5 juli): Statenvergadering