Groot Fries Woondebat ‘Sûnder hús, gjin thús’ live vanuit Leeuwarden

SNEEK- Als opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Doarpswurk het Groot Fries Woondebat op dinsdag 1 maart. Bouwen, bouwen, bouwen dat is het adagium van veel politieke partijen. Waar moeten die woningen komen? Hoe houden we een huis betaalbaar? Moet ieder dorp kunnen uitbreiden? En hoe geven we meer ruimte aan initiatiefnemers uit dorpen en wijken? Wonen is hét thema voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

In de WTC studio in Leeuwarden gaan 6 lijsttrekkers de strijd met elkaar aan over wonen in Fryslân. Elke stelling wordt ingeleid door een deskundige, te weten: Frans Hamstra initiatiefnemer van ‘Blijf Hier Wonen’ uit Makkinga, Ingrid van de Vegte directeur van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en Rein Swart voormalig directeur van een woningcorporatie. Het wordt een interactieve avond, waar ook veel ruimte is voor inbreng en vragen vanuit het publiek. Het debat is via een livestream thuis te volgen of vanuit de studio.

De dorpsbelangen zijn uitgenodigd voor het Groot Fries Woondebat en verder alle geïnteresseerden in Fryslân. Via haar social media kanalen maakt Doarpswurk de namen van de lijststrekkers bekend, op maandag 28 februari.