INGEZONDEN Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren nu ook in het Fries

INGEZONDEN Leeuwarden- Het Fries is in de grondwet opgenomen als de tweede rijkstaal van ons land. Daarom heeft de Partij voor de Dieren haar programma voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 17 maart 2021 professioneel laten vertalen in het Fries.

De partij voor de Dieren wil met haar verkiezingsprogramma zo veel mogelijk lezers bereiken. Het programma (105 pagina’s) heet “Plan B: Idealisme is het nieuwe realisme”. Het kan gedownload worden in het Nederlands (ook gesproken), het Fries, het Engels, Nederlandse Gebarentaal (NGT, als videobestand) en er is een kortere en eenvoudiger tekst te vinden voor wie minder vlot kan lezen. Het downloadadres is: www.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma.

Het planeetbrede verkiezingsprogramma roept op tot een radicale koerswijziging. In tien hoofdstukken schetst Plan B hoe Nederland en de wereld gezonder en gelukkiger kunnen worden, zonder uitbuiting van dieren, natuur en milieu, en met een eerlijker verdeling van welvaart.

Er komt een einde aan de bio-industrie. De veestapel wordt ingekrompen met 75%. Boeren schakelen om naar duurzame en liefst plantaardige voedselproductie, die vooral bedoeld is voor de lokale bevolking en niet voor de export. Stukken boerenland gaan terug naar de natuur of worden – voor een kleiner deel – gebruikt voor de bouw van nieuwe en betaalbare woningen.