Kansrijk toekomstplan Zwembad Vitaloo Bolsward wordt ondersteund door FNP en PvdA

SNEEK- De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân besluit donderdag 24 september over de toekomst van zwembad Vitaloo Bolsward. B&W willen het bad sluiten, PvdA en FNP zijn tegen sluiting en steunen het reddingsplan van de stichting Ons Zwembad.

Marianne Poelman (PvdA): “De gemeente SWF kent krachtige ambities. De vitaalste gemeente zijn is daar één van. Het sluiten van een zwembad staat daar haaks op”.

Jikkie Ruiter (FNP): “De gemeenteried hat it kolleezje ein 2018 unanym opdracht jûn om har maksimaal yn te spannen it swimbad te behâlden. It liket wol oft se krekt it omkearde dien hawwe”.

Beide partijen omarmen het Stappenplan van de stichting ‘Ons Zwembad’ dat onlangs gepresenteerd is. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat Bolsward in staat is om samen met de gemeente en met steun van bedrijfsleven, vrijwilligers en inwoners zwembad Vitaloo open te houden.

Het Stappenplan omhelst o.a. bestuurlijke vernieuwing, aantrekkelijker maken van het bad en de camping, visie voor de lange termijn en een gezonde exploitatie. Vooral de samenwerking met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, sportverenigingen, ouderenwerk en zorgaanbieders, scholen (gymlessen) en gemeentelijke buurtsportcoaches zorgt voor een stevige verbinding met onze 2e stad Bolsward.

Dat is voldoende reden voor de PvdA en FNP om donderdag via amendement de Bolsward een kans te geven het zwembad te behouden. Alle andere politieke partijen in de raad van Súdwest-Fryslân, zowel coalitie als oppositie, worden opgeroepen dit te steunen.