Lijsttrekkersdebat Provinciale Staten onder leiding van Eelke Lok

Eelke Lok
Foto Jelly Mellema

RAERD- Stichting Doarpswurk organiseert op dinsdag 21 februari een lijsttrekkersdebat in het kader van de komende verkiezingen van Provinciale Staten in maart. Het centrale thema is de rol van het provinciale bestuur in het domein van de Brede Welvaart. Bijna alle partijen (15) zijn aanwezig in het dorpshuis Ien en Mien te Goutum.

Stichting Doarpswurk is erg blij dat bijna alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen op woensdag 15 maart a.s. gehoor hebben gegeven aan onze oproep om mee te doen aan ons debat ‘Lok op 1 of lok op 10?’ (een knipoog naar het huidige college akkoord ‘Lok op 1’ en de koppeling daarbij aan ‘Brede Welvaart’*).

Stichting Doarpswurk zet zich volop in voor de leefbaarheid in onze ruim 400 dorpen. En die leefbaarheid komt steeds meer onder druk te staan. Welke rol zien de toekomstige politici hierin voor het provinciaal bestuur? Behoort dit überhaupt tot het domein van het provinciaal bestuur? Is dit onderdeel van hun belofte aan de kiezers? Waar moet volgens hen de nadruk op gelegd gaan worden?

Na een korte inleiding door professor Bettina Bock, hoogleraar aan de WUR, volgt er eerst een debat aan de hand van een aantal stellingen die een relatie hebben met het thema. Het debat staat onder leiding van Eelke Lok.

Na de pauze heeft het publiek de mogelijkheid om vragen te stellen

Er zijn nog enkele plaatsen vrij, aanmelden wordt op prijs gesteld (kan via de website van stichting doarpswurk). Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op dinsdagavond 21 februari aanstaande in dorpshuis Ien en Mien te Goutum. Inloop vanaf 19.00 uur en start van het debat om 19.30 uur. Het programma staat online en kunt u bekijken via https://www.doarpswurk.frl/agenda-item/doarpswurk-lijsttrekkersdebat-lok-op-1-of-lok-op-10/

Verkiezingsdebat ‘Lok op 1 of lok op 10?’ Datum : 21 februari 2023 Locatie : dorpshuis Ien en Mien Buorren 13a te Goutum