Maarten Offinga voorgedragen als nieuwe burgemeester Hardenberg

SNEEK- Maarten Offinga (57) nu nog wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, is vanavond in een besloten raadsvergadering van Hardenberg voorgedragen als nieuwe burgemeester van deze gemeente. Voorzitter Piet-Cees van der Wel van de vertrouwenscommissie maakte dit bekend.

 

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie, bestaande uit alle acht fractievoorzitters, wethouder Martijn Breukelman en gemeentesecretaris Ida Oostmeijer, heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. 

Vier vrouwen en zestien mannen solliciteerde op de functie van burgemeester van de ongeveer 61.000 inwoners tellende gemeente, als opvolger van Peter Snijders die september vorig jaar burgemeester van Zwolle werd. Diezelfde maand nog werd Jan Willem Wiggers, sinds 2008 burgemeester van Hattem, benoemd tot waarnemend burgemeester in Hardenberg. 

Waarschijnlijk eind september wordt Offinga beëdigd. Eerder was het streven in de loop van juni, maar als gevolg van de coronacrisis moesten lopende benoemingsprocedures worden uitgesteld. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt doorgaans de aanbeveling van de raad in zijn voordracht aan de Koning. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit is de benoeming een feit. 




Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Bolsward - IJselmeerkust

Wees loyaal – aan onze vrienden