PvdA Súdwest-Fryslân organiseert in januari digitaal wooncafé

Seniorenwoningen in Tersoal
Foto: Pieter Jan Scholtanus

SUDWEST-FRYSLAN - Wonen waar je hart ligt! Als de corporaties zich terugtrekken, dan moeten dorpen geholpen worden die zélf het heft in handen willen nemen door bijvoorbeeld woningen te kopen of meer woonruimte te creëren.

PvdA Súdwest-Fryslân wil zich daarom inzetten dat de gemeente zulke initiatieven vanuit de dorpen steunt en ze daarbij echt goed verder helpt. Op 25 januari om 19.30 uur organiseert de PvdA een digitaal wooncafé met en voor dorpsbelangen en betrokkenen. Inzet is behoud van starters en senioren en wonen betaalbaar houden. Wil mee wil praten en denken; in de loop van komende week volgt de uitnodiging.

(Bron: Facebook PvdA Súdwest-Fryslân)