PvdA SWF presenteert XI-tal kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

SNEEK- Het partijbestuur van de Partij van de Arbeid Súdwest-Fryslân heeft de eerste elf kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend gemaakt aan haar leden. Opvallende factoren?

• Vijf kandidaten zijn onder de 40 jaar

• Zeven kandidaten zijn nieuw

• Onderneemster Piety van der Veer (Sterk & sVeer) verbindt zich aan de PvdA

• Jong talent Pier Visser (27) staat klaar op nummer vier om o.a de woningnood onder jongeren in de gemeente aan te pakken

De kandidaatstellingscommissie, bestaande uit Marijke Roskam (lijsttrekker), Sjoerd Tolsma (oud-wethouder) en Michel Rietman (voorzitter), heeft met aandacht voor vernieuwing en behoud van kennis en netwerk kandidaten voorgedragen. De kandidaten vormen samen een team met veel verschillende kwaliteiten, komen uit zowel steden als dorpen en lieten in de gesprekken hun enorme betrokkenheid bij de inwoners van de gemeente zien.

Betaalbare woningen voor iedereen

In het eerste weekend van juli heeft de kandidaatstellingscommissie gesprekken gevoerd met kandidaten welke met veel energie aan de slag willen voor de PvdA Súdwest-Fryslân. Betaalbare woningen voor iedereen, goede voorzieningen, gelijke kansen voor de kinderen die hier opgroeien, een overheid die véél dichter bij de inwoners staat, meer ambities en ruimte voor ondernemerschap, kansen om mee te doen, plezier te hebben en echt het beste voor iedereen te realiseren, daar willen alle kandidaten vier jaar lang hard voor werken.

Zeer gevarieerde groep

Jong, oud, al sinds de jaren ‘90 actief of pas net betrokken bij de partij: De lijst bestaat uit een zeer gevarieerde groep mensen en allemaal met een sociaal democratisch hart op de goede plek. De partij treft het enorm met dit team aan kandidaten en verwacht een ‘boppeslach’ te kunnen slaan tijdens de verkiezingen volgend jaar. De commissie had zelfs een lastige taak, met zoveel aanmeldingen en ambitie bij iedereen.

‘Safolle minsken dy’t op de list wolle en de wrâld graach sosjaler en better trochjaan wolle, dat is in geweldich signaal’, aldus lijsttrekker Marijke Roskam. ‘We ha in miks makke fan de ûnderfining fan riedsleden dy’t al meidraaie en nije minsken dy’t sizze: no is it tiid om my foar de mienskip yn te setten.’

Jonge kandidaten

De jongste politieke aanwinst van de partij is Pier Visser. Met zijn 27 jaar staat hij op nummer vier van de lijst. Een betrokken en aanstekelijke doener die als lid van dorpsbelang Top en Twel met veel gevoel voor de belangen van de dorpen en kernen ervaren heeft hoe je als jongere het verschil kunt maken. ‘Ik ha in machtige jeugd belibbe yn Toppenhuzen en Twellegea, mar dêr is no foar myn maten en my gjin hûs te finen. En sa is it yn de oare doarpen ek. Dat moat rap oars. Bouwe bliksem.’

Een andere opvallende naam is Piety van der Veer, onderneemster uit Sneek. ‘Mijn motto is Foar alles is in oere. Ik vond het tijd om samen met de PvdA ons mooie Súdwest-Fryslân nog mooier te maken. De functie is nieuw voor mij, maar ik heb veel kennis over ondernemen, onderwijs en de sociale kaart. Mensen mogen mij echt als hun vertegenwoordiger zien, weet mij en de partij te vinden als je ergens mee zit.’

In totaal 50 kandidaten

De leden van de partij mogen op 1 september tijdens de Algemene Ledenvergadering zich uitspreken over deze eerste kandidaten. In de periode daaropvolgend zal de partij met ambassadeurs in gesprek gaan om in totaal vijftig kandidaten te selecteren voor de kieslijst. De partij beschikt over veel leden die actief zijn in het sociale domein, verenigingsleven of bij maatschappelijke organisatie met een sterk netwerk en een eigen set waardevolle eigenschappen en ideeën. Het partijbestuur kijkt met veel vertrouwen uit naar de verkiezingen van 2022 en gaat met het team voor ‘Het best voor Súdwest’.

De voorlopige top 11 bestaat uit:


1. Marijke Roskam
2. Johan Feenstra
3. Marianne Poelman
4. Pier Visser
5. Pieter Jan Scholtanus
6. Piety van der Veer
7. Mark Konst
8. Aagje Bouwhuis-Harkema
9. Paula van der Veer
10. Ingrid Wagenaar
11. Bert de Jong

Meer informatie over de kandidaten volgt na 1 september.