Foto Henk van der Veer

SNEEK- In de raadszaal van Súdwest-Fryslân hebben deze week de openbare verhoren over de grote financiële problemen van sociaal werkbedrijf Empatec. De raadsenquête, dit is het zwaarste middel dat de raad kan inzetten om te kijken wat er gebeurd is. Onderaan dit artikel het digitale adres voor een terugblik van alle verhoren.

Wat is een raadsenquête?

Je kunt het vergelijken met een parlementaire enquête zoals bekend van de landelijke politiek. De enquête kan worden ingesteld met een meerderheid in de raad en kan worden gebruikt als er onderzoek moet worden gedaan naar het functioneren van het gemeentebestuur.

Er wordt een commissie samengesteld uit leden van de raad en die doet een documentenonderzoek en verhoort mensen die er een rol in hebben gespeeld. Dan wordt een onderzoeksrapport opgesteld en gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Waarom was die nu nodig?

In korte tijd moest er al drie keer extra geld naar het sociaal werkbedrijf Empatec. Het bedrijf verzorgt in een aantal gemeenten de werkvoorziening voor zo'n 1100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het sociale werkbedrijf had in 2020 een tekort van vijf miljoen euro. Dat bedrag moest door de zes gemeenten worden bijgepast. Súdwest-Fryslân moest het meeste betalen, omdat zij de meeste mensen aan het werk hebben bij Empatec.

Er zijn nog veel vragen hierover. De raad wil weten hoe het komt dat het sociaal werkbedrijf in zo'n korte periode financieel zo achteruit kan zijn gegaan.

De essentie van het onderzoek is om te leren voor de toekomst. Het moet inzicht geven over de relatie met de gemeenten, de afspraken, verantwoordelijkheden en het proces.

Wie werden deze week verhoord?

Van maandag tot en met vrijdag werden in totaal twaalf mensen verhoord. De enquêtecommissie heeft ambtenaren, oud-bestuurders, oud-medewerkers en oud-leden van de Raad van Commissarissen van Empatec voor deze verhoren opgeroepen.

Wat gebeurt er na de enquête?

In december komen de conclusies naar buiten van het onderzoek van Súdwest-Fryslân . Maar het hoeft niet per se te betekenen dat dit het einde is voor de samenwerking tussen Empatec en de gemeente.

De verhoren waren live te volgen op de website van de gemeente of in de zaal zelf. Voor een terugblik van de verhoren zie: https://sudwestfryslan.notubiz.nl/