Súdwest-Fryslân verleent vergunning voor bouw recreatiewoningen in Hemelum

SNEEK- Zeilschool De Morra in Hemelum gaat 6 recreatiewoningen bouwen op de plek waar onlangs nog een grote loods stond. De vergunningsaanvraag hiervoor is deze week goedgekeurd door het college van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het plan sluit aan bij de ambities voor de vrijetijdssector in Súdwest-Fryslân.

Een florerende en sterke recreatieve sector die qua karakter, aard en schaal aansluit bij onze kernen en het landschap. Zo staat de ambitie voor de vrijetijdssector beschreven in het coalitieakkoord ‘Grutsk & Tichtby’.

Wethouder Bauke Dam: “Toerisme is één van onze parelsectoren. Deze sectoren willen we, samen met de ondernemers, versterken. Wanneer een aanvraag als deze van de zeilschool binnenkomt, goed onderbouwd en met oog voor omgevingsfactoren, ondersteunen wij dit graag.”

Omgevingsfactoren van belang bij afweging

Die omgevingsfactoren lopen uiteen van eventuele overlast voor omwonenden tot aantasting van de natuur. De initiatiefnemer heeft aangetoond dat deze verandering juist een positief effect heeft op de omgeving. De recreatiewoningen komen op de plek waar tot voor kort een grote loods stond waar bedrijfsactiviteiten in plaatsvonden. De vervanging van de loods door recreatiewoningen zorgt voor een daling van (geluids)overlast en vermindert negatieve milieueffecten.

“Natuurlijk moeten we bij de invulling van de ruimte allerlei factoren afwegen. Maar we proberen altijd mee te denken met de initiatiefnemer. Diegene wil wat, hoe kunnen wij daaraan bijdragen. In dit geval heeft de initiatiefnemer goed nagedacht over zijn plan, de gevolgen uitgeschreven en ondervangen en met omwonenden over zijn plan gesproken. Daarbij zien wij de economische waarde van dit initiatief voor onze gemeente”, laat wethouder Dam weten.