Totaaloverzicht voorlopige uitslag verkiezingen Wetterskip Fryslân

FRYSLÂN - Alle gemeenten in het beheergebied van Wetterskip Fryslân hebben de stemmen geteld. In totaal brachten 340.668 inwoners uit Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier hun stem uit. Dat is een opkomstpercentage van 63,1 procent. Bij de laatste verkiezingen in 2019 bedroeg dit 56,2 procent. Aan de verkiezingen deden elf partijen mee.

Dijkgraaf Luzette Kroon maakte donderdagmorgen de voorlopige uitslag bekend tijdens een openbare bijeenkomst. De stemmen van de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Weststellingwerf waren toen nog niet bekend. Inmiddels zijn alle stemmen geteld. De voorlopige uitslag is als volgt:

Voorlopige uitslag
De voorlopige uitslag is bekendgemaakt op basis van de eerste tellingen die door gemeenten zijn doorgegeven. Uiterlijk vrijdag 17 maart leveren de gemeenten hun proces-verbalen van de verkiezingen in. Donderdag 23 maart maakt het centraal stembureau van Wetterskip Fryslân tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en zetelverdeling bekend. Deze zitting vindt plaats om 10.00 uur in het gebouw van Wetterskip Fryslân aan het Fryslânplein 3 in Leeuwarden.

Nieuw algemeen bestuur
Via de verkiezingen van afgelopen woensdag wordt het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân gekozen. Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. 21 leden (ingezetenen) worden gekozen tijdens de verkiezingen. De andere 4 leden zijn al benoemd door de belangenorganisaties via LTO Noord (Frank Jorna en Cees-Pieter van Burghsteden) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (Jelle Arjaans en Klaas Zwart). De opkomstpercentages en uitslagen per individuele gemeente staan op : www.wetterskipfryslan.nl/verkiezingen