Vandaag kan worden gestemd voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Vanmorgen om 07.30 uur zijn in Nederland de deuren van alle stembureaus open gegaan. Tot 21.00 uur kan worden gestemd voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Waarom stemmen voor Provinciale Staten?

Het hoogste gezag in de provincie ligt bij de Provinciale Staten. Leden ervan worden rechtstreeks door de inwoners van de provincie gekozen. De voornaamste taak is het controleren van het bestuur van de provincie en het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Door jouw stem uit te brengen kun je dus invloed uitoefenen.

Waarom stemmen voor het waterschap?

De waterschapsverkiezingen zijn verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kun je meebeslissen over de besteding van jouw belastinggeld en invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

Wanneer mag ik stemmen?

Je mag voor de Provinciale Statenverkiezing stemmen als je

Nederlander bent;

18 jaar of ouder bent;

op 30 januari 2023 in de provincie Fryslân woont;

niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Je mag voor de waterschapsverkiezing stemmen als je

Nederlander, EU-burger of niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning bent;

18 jaar of ouder bent;

op 30 januari 2023 in het gebied van Wetterskip Fryslân woont;

niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Wat heb je nodig als je gaat stemmen?

Neem je stempas mee. Als je voor beide verkiezingen mag stemmen, heb je twee stempassen ontvangen.  Afhankelijk van jouw nationaliteit kan het zijn dat je alleen een stempas hebt ontvangen voor de waterschapsverkiezing. Je mag dan alleen voor die verkiezing stemmen.

Neem je paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsdocument mee. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.